Danh sách tiểu hành tinh/347201–347300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347201 2011 HN19 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347202 2011 HD21 05/04/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
347203 2011 HT26 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347204 2011 HB28 30/04/1997 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
347205 2011 HC28 26/03/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347206 2011 HD29 22/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
347207 2011 HM30 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347208 2011 HG32 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
347209 2011 HN34 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347210 2011 HT35 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347211 2011 HF36 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
347212 2011 HK37 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
347213 2011 HD50 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347214 2011 HX54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
347215 2011 HD60 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
347216 2011 HD64 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347217 2011 HO65 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347218 2011 HR69 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347219 2011 HS71 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
347220 2011 HQ72 08/07/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347221 2011 HV73 12/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347222 2011 HN76 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347223 2011 HW77 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
347224 2011 HO78 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347225 2011 HP81 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347226 2011 HM82 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
347227 2011 HS82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347228 2011 HT86 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
347229 2011 HW91 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
347230 2011 HJ95 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
347231 2011 JU7 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347232 2011 JN8 05/11/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
347233 2011 JZ9 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
347234 2011 JL10 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
347235 2011 JT10 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347236 2011 JJ11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
347237 2011 JY11 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347238 2011 JO15 04/05/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
347239 2011 JG17 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
347240 2011 JS17 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347241 2011 JC18 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
347242 2011 JD25 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347243 2011 JJ26 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347244 2011 JK27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347245 2011 JM28 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
347246 2011 JY28 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
347247 2011 JJ29 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
347248 2011 KX1 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
347249 2011 KO2 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347250 2011 KX4 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
347251 2011 KK7 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347252 2011 KD8 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347253 2011 KU8 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347254 2011 KZ8 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347255 2011 KW9 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347256 2011 KE10 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347257 2011 KG11 11/04/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
347258 2011 KJ17 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347259 2011 KS17 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
347260 2011 KU18 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
347261 2011 KB20 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347262 2011 KB24 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
347263 2011 KH27 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
347264 2011 KU27 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347265 2011 KB28 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347266 Carrière 2011 KR28 13/06/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 1,1 km MPC · JPL
347267 2011 KS28 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347268 2011 KZ29 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
347269 2011 KH30 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347270 2011 KR30 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347271 2011 KQ31 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347272 2011 KG34 06/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
347273 2011 KH37 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347274 2011 KK43 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
347275 2011 LJ 17/03/2004 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
347276 2011 LF3 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,2 km MPC · JPL
347277 2011 LN3 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347278 2011 LS5 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347279 2011 LC6 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
347280 2011 LR6 07/11/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
347281 2011 LU6 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
347282 2011 LX11 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
347283 2011 LH12 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347284 2011 LD18 24/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
347285 2011 LP21 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
347286 2011 LR27 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
347287 2011 MG 10/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
347288 2011 MU4 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347289 2011 MV6 04/05/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
347290 2011 MT7 21/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347291 2011 MQ10 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347292 2011 NB3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347293 2011 OT2 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347294 2011 OF3 01/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
347295 2011 OM3 08/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
347296 2011 OT5 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
347297 2011 OW19 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
347298 2011 OZ20 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347299 2011 OA28 01/06/2011 ESA OGS ESA OGS 11 km MPC · JPL
347300 2011 OQ34 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL