Danh sách tiểu hành tinh/34801–34900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34801 2001 SE61 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
34802 2001 SP61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34803 2001 SW63 17/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34804 2001 SP67 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
34805 2001 SC69 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
34806 2001 SJ69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34807 2001 SQ72 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
34808 2001 SY73 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
34809 2001 SQ74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
34810 2001 SN108 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34811 2001 ST108 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34812 2001 SB109 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34813 2001 SS109 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34814 2001 ST109 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
34815 2001 SQ113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
34816 2001 ST113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
34817 Shiominemoto 2001 SE116 21/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 4,5 km MPC · JPL
34818 2001 SQ116 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34819 2001 SW119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34820 2001 SC125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
34821 2001 SF129 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34822 2001 SO133 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34823 2001 SM155 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34824 2001 SY156 17/09/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
34825 2001 SR161 17/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34826 2001 SK163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34827 2001 SC165 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34828 2001 SO168 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34829 2001 SF198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34830 2001 SQ227 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34831 2001 SA234 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34832 2001 SU234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34833 2001 SF239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34834 2001 SF243 19/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
34835 2001 SZ249 19/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34836 2001 SE254 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34837 2001 SD262 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34838 Lazowski 2001 SK262 21/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,6 km MPC · JPL
34839 2001 SL263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,8 km MPC · JPL
34840 2001 SB268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
34841 2001 SE268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
34842 2001 SU270 16/09/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
34843 2001 SZ276 21/09/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
34844 2001 SG277 27/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34845 2001 SN278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
34846 Vincent 2001 SY281 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
34847 2001 SJ286 21/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
34848 2001 SC288 27/09/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
34849 2001 SG288 27/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
34850 2001 TL8 09/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
34851 2001 TT8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34852 2001 TS12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34853 2001 TK16 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
34854 Paquifrutos 2001 TP17 13/10/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 6,5 km MPC · JPL
34855 2001 TT30 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
34856 2001 TR32 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
34857 2001 TB36 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34858 2001 TW44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34859 2001 TR49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
34860 2001 TJ77 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
34861 2001 TY77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
34862 2001 TX79 13/10/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
34863 2001 TP107 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34864 2001 TG114 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34865 2001 TH116 14/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34866 2001 TN119 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34867 2001 TB121 15/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34868 2001 TB136 13/10/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
34869 2001 TD170 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34870 2001 TS195 15/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
34871 2001 UM2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
34872 2001 UV2 20/10/2001 Farpoint G. Hug 3,2 km MPC · JPL
34873 2001 UF6 20/10/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 6,4 km MPC · JPL
34874 2001 UU9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34875 2001 US22 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
34876 2001 UK32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
34877 2001 UQ34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
34878 2001 UU34 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
34879 2001 UQ35 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
34880 2001 UN45 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34881 2001 UF63 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34882 2001 UK66 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34883 2001 UQ94 19/10/2001 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
34884 2001 UR119 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
34885 2001 VE12 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
34886 2001 VH12 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
34887 2001 VJ14 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34888 2001 VP16 07/11/ 2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
34889 2001 VY33 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34890 2001 VS62 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
34891 2001 VR66 10/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
34892 Evapalisa 2001 VW88 15/11/ 2001 Uccle H. Debehogne, E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
34893 Mihomasatoshi 2001 WM1 17/11/ 2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
34894 2012 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
34895 2026 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
34896 2117 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
34897 2537 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
34898 2622 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,7 km MPC · JPL
34899 2628 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
34900 2698 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL