Danh sách tiểu hành tinh/33801–33900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33801 Emilyshi 1999 VF28 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33802 1999 VA203 08/11/ 1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
33803 1999 VK210 12/11/ 1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
33804 1999 WL4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
33805 1999 XQ36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
33806 Shrivastava 1999 XW39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33807 1999 XF71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33808 1999 XD114 11/12/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
33809 1999 XK152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
33810 Tangirala 1999 XZ156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33811 Scottobin 1999 XO164 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33812 1999 XS173 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33813 1999 XH177 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33814 Viswesh 2000 AQ15 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33815 2000 AG31 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
33816 2000 AL42 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33817 Fariswald 2000 AF64 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33818 2000 AK97 04/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
33819 2000 AX119 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33820 2000 AB141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33821 2000 AF200 09/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
33822 2000 AA231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
33823 Mariorigutti 2000 CQ1 03/02/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 3,8 km MPC · JPL
33824 2000 DG31 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33825 Reganwill 2000 DQ81 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33826 Kevynadams 2000 DW82 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33827 2000 ED 01/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
33828 2000 EP44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
33829 Asherson 2000 EZ66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33830 2000 EC93 09/03/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
33831 2000 EA98 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33832 2000 EE135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
33833 2000 EN154 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
33834 Hannahkaplan 2000 ES158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
33835 2000 EQ200 01/03/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
33836 2000 FB39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33837 2000 FQ40 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
33838 Brandabaker 2000 GU49 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33839 2000 GQ58 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33840 2000 GR63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33841 2000 GB75 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33842 2000 GN79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33843 2000 GP127 11/04/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
33844 2000 GQ133 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33845 2000 GT157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
33846 2000 GO167 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33847 2000 GO182 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
33848 2000 HU6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
33849 2000 HL13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33850 2000 HT26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
33851 2000 HD33 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33852 Baschnagel 2000 HO52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33853 2000 HB53 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
33854 2000 HH53 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33855 2000 HS60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
33856 2000 HD73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
33857 2000 HU74 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33858 2000 HG78 28/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33859 2000 HX82 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
33860 2000 HZ86 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
33861 Boucvalt 2000 HO94 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33862 2000 HS99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
33863 Elfriederwin 2000 JH7 05/05/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 1,6 km MPC · JPL
33864 2000 JP12 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33865 2000 JX15 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33866 2000 JN17 05/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33867 2000 JO18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33868 2000 JF29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33869 Brunnermatt 2000 JK32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33870 2000 JP32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33871 Locastillo 2000 JK34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33872 Kristichung 2000 JX39 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33873 2000 JS52 09/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33874 2000 JF53 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33875 Laurencooney 2000 JY54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
33876 2000 JJ57 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33877 2000 JR57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33878 2000 JW61 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33879 Kierstendeen 2000 JG62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33880 2000 JD65 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33881 2000 JK66 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33882 2000 JM74 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
33883 2000 KD4 27/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
33884 2000 KX9 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33885 2000 KF16 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33886 Lilydeveau 2000 KU18 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33887 2000 KF19 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33888 2000 KG21 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
33889 Jengebo 2000 KZ22 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33890 2000 KQ24 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
33891 2000 KS24 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33892 Meligingrich 2000 KP25 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33893 2000 KB26 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
33894 2000 KM30 28/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33895 2000 KM31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33896 Hickson 2000 KL40 30/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
33897 Erikagreen 2000 KU41 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33898 Kendra 2000 KQ53 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33899 2000 KE55 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33900 2000 KS55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL