Danh sách tiểu hành tinh/347001–347100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347001 2010 CN220 07/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
347002 2010 CC227 09/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
347003 2010 CH229 09/02/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
347004 2010 DF2 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347005 2010 DJ12 20/02/2010 Great Shefford P. Birtwhistle 2,9 km MPC · JPL
347006 2010 DX21 17/02/2010 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
347007 2010 DM23 18/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
347008 2010 DP32 18/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
347009 2010 DF33 19/02/2010 WISE WISE 6,6 km MPC · JPL
347010 2010 DC37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
347011 2010 DF39 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347012 2010 DL42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347013 2010 DA43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
347014 2010 DT55 22/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
347015 2010 DL74 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
347016 2010 DR77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
347017 2010 DB78 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
347018 2010 DZ78 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347019 2010 EL12 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347020 2010 EV20 07/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,2 km MPC · JPL
347021 2010 EB3 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347022 2010 EV35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
347023 2010 EZ38 29/04/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
347024 2010 EQ39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
347025 2010 EP40 12/03/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
347026 2010 EN43 06/03/2010 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
347027 2010 EJ44 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
347028 Važec 2010 EV44 13/03/2010 LightBuckets T. Vorobjov 600 m MPC · JPL
347029 2010 EV69 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347030 2010 EX70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347031 2010 EZ76 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347032 2010 EM82 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347033 2010 EK85 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347034 2010 EJ88 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347035 2010 EE94 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347036 2010 EH94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
347037 2010 EU101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
347038 2010 EF104 07/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
347039 2010 EV106 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
347040 2010 EW106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347041 2010 EH109 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347042 2010 EN113 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347043 2010 EU120 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347044 2010 EA122 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347045 2010 EU122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347046 2010 EU123 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
347047 2010 EM124 12/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
347048 2010 ET124 21/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
347049 2010 EZ126 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
347050 2010 EK127 15/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
347051 2010 EQ130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347052 2010 EV130 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
347053 2010 ET137 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347054 2010 EZ137 13/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
347055 2010 ER138 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
347056 2010 EZ138 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
347057 2010 EY139 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
347058 2010 EE140 15/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
347059 2010 FU1 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
347060 2010 FQ3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
347061 2010 FR4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347062 2010 FY10 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347063 2010 FY24 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347064 2010 FF27 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
347065 2010 FT28 16/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
347066 2010 FY30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
347067 2010 FD31 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
347068 2010 FL47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
347069 2010 FR54 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
347070 2010 FP57 30/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
347071 2010 FW83 21/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
347072 2010 FF87 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
347073 2010 FW88 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347074 2010 FO100 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347075 2010 GS23 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
347076 2010 GD26 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347077 2010 GS27 05/04/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
347078 2010 GR30 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347079 2010 GX31 20/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
347080 2010 GM32 08/04/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
347081 2010 GW35 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347082 2010 GV39 06/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
347083 2010 GK75 08/04/2010 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
347084 2010 GY96 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347085 2010 GD102 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347086 2010 GM105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347087 2010 GV108 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
347088 2010 GL111 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347089 2010 GD114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347090 2010 GG119 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347091 2010 GF123 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347092 2010 GJ132 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
347093 2010 GN135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347094 2010 GA136 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
347095 2010 GU140 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347096 2010 GN144 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
347097 2010 GJ160 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347098 2010 HO17 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
347099 2010 HO21 22/04/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
347100 2010 HS23 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL