Danh sách tiểu hành tinh/346901–347000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346901 2009 TH44 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346902 2009 UJ1 18/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
346903 2009 UG13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346904 2009 UR88 22/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
346905 2009 UY144 16/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
346906 2009 VD21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
346907 2009 VH48 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346908 2009 VW79 10/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
346909 2009 WR41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346910 2009 WW50 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346911 2009 WF76 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346912 2009 WR83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346913 2009 WQ87 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
346914 2009 WR94 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
346915 2009 WY125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346916 2009 WD204 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346917 2009 WO262 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
346918 2009 XF18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
346919 2009 XO20 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
346920 2009 XL21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
346921 2009 XM21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346922 2009 YV4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
346923 2009 YT20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
346924 2009 YR22 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
346925 2009 YH25 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346926 2010 AS2 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 640 m MPC · JPL
346927 2010 AG28 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346928 2010 AX30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346929 2010 AN31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346930 2010 AA35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346931 2010 AR35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346932 2010 AH36 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346933 2010 AS37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346934 2010 AQ44 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346935 2010 AF47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346936 2010 AJ47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
346937 2010 AE50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346938 2010 AA51 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
346939 2010 AT51 11/03/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
346940 2010 AQ55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
346941 2010 AG59 06/01/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346942 2010 AU61 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346943 2010 AN67 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346944 2010 AH72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346945 2010 AT74 13/01/2010 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
346946 2010 AF76 13/01/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
346947 2010 AX76 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
346948 2010 AJ81 12/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
346949 2010 AJ87 08/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
346950 2010 AG89 08/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
346951 2010 AU90 08/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
346952 2010 AQ94 08/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
346953 2010 AB100 17/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
346954 2010 AX105 12/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
346955 2010 AO107 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346956 2010 AB113 13/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
346957 2010 BJ4 23/01/2010 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
346958 2010 BX51 20/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
346959 2010 BM54 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346960 2010 BJ78 24/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
346961 2010 CU1 02/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
346962 2010 CB4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
346963 2010 CN4 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
346964 2010 CR4 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
346965 2010 CS4 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
346966 2010 CD7 06/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
346967 2010 CP8 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
346968 2010 CZ31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346969 2010 CO32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346970 2010 CU32 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346971 2010 CK33 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346972 2010 CA34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346973 2010 CP34 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
346974 2010 CC35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346975 2010 CJ39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346976 2010 CN62 09/02/2010 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
346977 2010 CV65 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346978 2010 CN66 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346979 2010 CB69 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346980 2010 CA82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346981 2010 CO82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346982 2010 CR84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346983 2010 CD93 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346984 2010 CR100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346985 2010 CR103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346986 2010 CS109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
346987 2010 CN123 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346988 2010 CJ125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346989 2010 CU129 10/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
346990 2010 CP138 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346991 2010 CU140 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346992 2010 CB144 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346993 2010 CT148 27/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
346994 2010 CO157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346995 2010 CW166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346996 2010 CU168 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346997 2010 CS170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346998 2010 CR182 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
346999 2010 CQ183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
347000 2010 CW216 07/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also