Danh sách tiểu hành tinh/347401–347500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347401 2012 SB13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
347402 2012 SG15 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
347403 2012 SN17 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347404 2012 SU20 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
347405 2012 SM22 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347406 2012 SX27 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
347407 2012 SF30 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
347408 2012 SJ31 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
347409 2012 SL31 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347410 2012 SO31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347411 2012 SV32 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
347412 2012 SJ34 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347413 2012 SA37 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
347414 2012 SS38 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
347415 2012 SU40 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
347416 2012 SV40 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
347417 2012 SR44 19/11/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
347418 2012 ST44 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347419 2012 SL48 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
347420 2012 SD49 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347421 2012 ST57 27/07/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
347422 2012 SW58 17/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347423 2012 SV60 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347424 2012 TX 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
347425 2012 TX2 19/09/1998 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
347426 2012 TZ2 14/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
347427 2012 TE11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347428 2012 TV13 07/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
347429 2012 TS19 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
347430 2012 TN21 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
347431 2012 TZ21 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
347432 2012 TP22 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
347433 2012 TL33 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
347434 2012 TC37 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
347435 2012 TS88 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
347436 2012 TR109 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
347437 2012 TP113 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347438 2012 TA156 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347439 2012 TK165 23/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
347440 2012 TG173 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347441 2012 TK174 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
347442 2012 TZ188 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347443 2012 TE189 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347444 2012 TJ189 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347445 2012 TU216 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347446 2012 TF231 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
347447 2012 TC232 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347448 2012 TF232 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
347449 2012 TW236 23/04/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
347450 2012 TH241 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347451 2012 TW241 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347452 2012 TL242 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
347453 2012 TS242 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347454 2012 TT242 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
347455 2012 TE258 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
347456 2012 TE259 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347457 2012 TU262 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347458 2012 TV262 11/04/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
347459 2012 TP298 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347460 2012 TA301 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347461 2012 TW302 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
347462 2012 TY308 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347463 2012 TR309 19/08/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
347464 2012 TF312 27/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
347465 2012 TV312 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347466 2012 TZ313 28/09/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
347467 2012 TD314 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347468 2012 TU314 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347469 2012 TG315 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
347470 2012 TS316 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347471 2012 UW1 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
347472 2012 UD3 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347473 2012 UZ3 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
347474 2012 UG10 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347475 2012 UQ14 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
347476 2012 UV29 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
347477 2012 UZ131 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
347478 2012 UX133 25/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
347479 2012 UR134 23/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347480 3291 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
347481 1174 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
347482 1993 FQ19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
347483 1993 TZ10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
347484 1994 SW5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347485 1994 UT5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347486 1995 HD3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
347487 1995 MC7 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347488 1995 OO8 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
347489 1995 TS3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347490 1995 TG9 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347491 1995 WV9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
347492 1996 AT13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
347493 1996 VP9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347494 1996 VW27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347495 1998 QP2 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
347496 1998 QG58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
347497 1998 QR109 21/08/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
347498 1998 RE68 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347499 1998 SV2 19/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
347500 1998 SQ40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL