Danh sách tiểu hành tinh/346401–346500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346401 2008 SC137 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346402 2008 SF148 25/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
346403 2008 SL149 24/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
346404 2008 SB152 26/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
346405 2008 SU152 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
346406 2008 SO154 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346407 2008 SE156 23/09/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
346408 2008 SF156 23/09/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
346409 2008 SG156 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
346410 2008 SM159 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
346411 2008 SP164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
346412 2008 SW164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
346413 2008 SK166 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
346414 2008 SP178 23/09/2008 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
346415 2008 SZ180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346416 2008 SH182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346417 2008 SJ182 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346418 2008 SW183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346419 2008 SC192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346420 2008 SK193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
346421 2008 SO193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346422 2008 SP196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346423 2008 ST197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346424 2008 SB205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346425 2008 SF206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346426 2008 SF219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
346427 2008 SL224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346428 2008 ST235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346429 2008 SM238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346430 2008 SE242 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346431 2008 SJ242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346432 2008 SA248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
346433 2008 SY248 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346434 2008 SK253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346435 2008 SZ254 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346436 2008 SU258 22/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
346437 2008 SZ265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346438 2008 SX267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346439 2008 SC282 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346440 2008 SJ302 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346441 2008 SH308 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346442 2008 TO2 04/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
346443 2008 TP7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
346444 2008 TD8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
346445 2008 TW15 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346446 2008 TL19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346447 2008 TM20 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
346448 2008 TL21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346449 2008 TF22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
346450 2008 TQ23 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346451 2008 TY26 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346452 2008 TW39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346453 2008 TJ47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346454 2008 TE50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346455 2008 TE60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346456 2008 TF66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346457 2008 TR72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346458 2008 TB78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
346459 2008 TR84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
346460 2008 TZ84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346461 2008 TK86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
346462 2008 TZ90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346463 2008 TB94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
346464 2008 TC116 06/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
346465 2008 TN120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346466 2008 TZ120 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346467 2008 TG131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346468 2008 TF134 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346469 2008 TR151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346470 2008 TW158 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346471 2008 TA160 01/10/2008 Charleston ARO 2,2 km MPC · JPL
346472 2008 TH165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346473 2008 TH168 01/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
346474 2008 TK180 02/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
346475 2008 TM182 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346476 2008 TJ183 02/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
346477 2008 TO185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346478 2008 TN186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346479 2008 UG 17/10/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
346480 2008 UK1 20/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
346481 2008 UN5 25/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
346482 2008 UZ10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
346483 2008 UX29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346484 2008 UH32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346485 2008 UY38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346486 2008 UE40 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346487 2008 UJ47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346488 2008 UB48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346489 2008 UN52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346490 2008 UD60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346491 2008 UA62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346492 2008 UJ67 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346493 2008 UK71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346494 2008 UH74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346495 2008 UL75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346496 2008 UW75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346497 2008 UO76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346498 2008 US78 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346499 2008 UF86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346500 2008 UV86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL