Danh sách tiểu hành tinh/347501–347600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347501 1998 SH50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
347502 1998 UG9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
347503 1998 XT16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
347504 1999 AF32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347505 1999 CM4 11/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347506 1999 GU62 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347507 1999 KN2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
347508 1999 RJ25 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347509 1999 RA104 08/09/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
347510 1999 RV154 09/09/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
347511 1999 RV189 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
347512 1999 RJ203 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347513 1999 RA226 04/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
347514 1999 SP14 29/09/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347515 1999 TS7 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
347516 1999 TT30 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347517 1999 TR51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347518 1999 TJ62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347519 1999 TP65 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347520 1999 TQ69 06/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
347521 1999 TZ108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347522 1999 TN139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347523 1999 TU141 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
347524 1999 TK210 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
347525 1999 TG217 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
347526 1999 TT289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347527 1999 UQ18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
347528 1999 UR50 30/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
347529 1999 VJ36 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347530 1999 VF52 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
347531 1999 VN116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347532 1999 WO5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
347533 1999 XA17 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347534 1999 XN142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347535 1999 XH189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347536 1999 XB258 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
347537 1999 YY13 31/12/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 3,5 km MPC · JPL
347538 2000 AP1 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347539 2000 AQ24 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347540 2000 AS42 15/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347541 2000 AF44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347542 2000 AV152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347543 2000 BN6 29/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347544 2000 EJ7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
347545 2000 EB36 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347546 2000 EE132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347547 2000 OL1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
347548 2000 QA50 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
347549 2000 SW5 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
347550 2000 SA126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347551 2000 SG220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347552 2000 SB302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347553 2000 SS312 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347554 2000 ST325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
347555 2000 SL367 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
347556 2000 TP20 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
347557 2000 TW54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347558 2000 UP18 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347559 2000 UT24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
347560 2000 UW24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347561 2000 UN64 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347562 2000 UO95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347563 2000 UX101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347564 2000 UF111 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347565 2000 VX 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
347566 2000 VS1 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347567 2000 WQ28 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347568 2000 WA119 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
347569 2000 WK130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347570 2000 XN55 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
347571 2000 YZ53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
347572 2000 YZ55 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347573 2000 YB59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347574 2000 YL113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347575 2001 AC6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347576 2001 AP28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
347577 2001 AE47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
347578 2001 AY49 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
347579 2001 BZ10 16/01/2001 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
347580 2001 CM9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347581 2001 CK13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347582 2001 CT49 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347583 2001 DZ61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347584 2001 EH18 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347585 2001 FE89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
347586 2001 FK92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347587 2001 FW94 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
347588 2001 FN145 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347589 2001 GP5 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
347590 2001 NS5 13/07/2001 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
347591 2001 OJ 16/07/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
347592 2001 PU19 10/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
347593 2001 PX21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
347594 2001 PP57 14/08/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
347595 2001 QL35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347596 2001 QB59 17/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347597 2001 QF188 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
347598 2001 QM211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
347599 2001 QM222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
347600 2001 QQ241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL