Danh sách tiểu hành tinh/347101–347200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347101 2010 HZ53 12/04/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
347102 2010 HS79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
347103 2010 HX79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
347104 2010 HJ103 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
347105 2010 HO103 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
347106 2010 HG104 16/04/2010 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
347107 2010 HD105 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
347108 2010 HJ107 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
347109 2010 JX29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347110 2010 JD37 17/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347111 2010 JR43 15/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
347112 2010 JE48 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
347113 2010 JA74 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
347114 2010 JS76 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
347115 2010 JK78 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
347116 2010 JY79 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347117 2010 JK80 04/05/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
347118 2010 JS82 12/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
347119 2010 JT116 04/05/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
347120 2010 JF122 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
347121 2010 JU149 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
347122 2010 JU151 17/02/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
347123 2010 JF155 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
347124 2010 JQ162 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
347125 2010 JN164 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
347126 2010 JF168 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
347127 2010 JO174 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
347128 2010 JQ175 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347129 2010 JZ175 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
347130 2010 KT9 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
347131 2010 KB62 24/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
347132 2010 LE33 06/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
347133 2010 LT77 10/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
347134 2010 MC113 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
347135 2010 NZ93 03/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
347136 2010 OO33 20/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
347137 2010 OO46 22/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
347138 2010 OB50 22/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
347139 2010 OF66 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
347140 2010 OU70 25/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
347141 2010 OO71 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
347142 2010 OB77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
347143 2010 OX88 27/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
347144 2010 OR98 28/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
347145 2010 OF121 31/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
347146 2010 OC122 31/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
347147 2010 SJ33 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347148 2010 WY 17/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
347149 2011 CB76 03/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
347150 2011 CH76 06/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
347151 2011 CP87 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
347152 2011 CV88 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
347153 2011 EZ13 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
347154 2011 EE14 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
347155 2011 ET19 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
347156 2011 EZ42 07/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
347157 2011 EG63 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
347158 2011 EA72 10/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
347159 2011 FL7 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
347160 2011 FB8 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
347161 2011 FW8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
347162 2011 FN12 08/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 750 m MPC · JPL
347163 2011 FD13 25/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
347164 2011 FZ17 12/04/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
347165 2011 FU19 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
347166 2011 FN24 15/05/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
347167 2011 FE29 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
347168 2011 FU32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
347169 2011 FJ33 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
347170 2011 FD41 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
347171 2011 FO46 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
347172 2011 FB60 27/08/2008 Hibiscus N. Teamo 750 m MPC · JPL
347173 2011 FG94 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
347174 2011 FO134 28/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
347175 2011 FB143 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
347176 2011 FT147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347177 2011 FE149 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
347178 2011 FA150 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
347179 2011 FJ150 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
347180 2011 FW154 26/03/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
347181 2011 GD11 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
347182 2011 GM15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
347183 2011 GH31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
347184 2011 GG42 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
347185 2011 GA45 16/05/2004 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
347186 2011 GW48 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
347187 2011 GK49 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
347188 2011 GL55 13/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347189 2011 GM57 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
347190 2011 GX59 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
347191 2011 GP70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
347192 2011 GU73 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
347193 2011 GZ81 08/09/2007 Costitx Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
347194 2011 HK6 17/03/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
347195 2011 HW6 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
347196 2011 HV7 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
347197 2011 HV10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
347198 2011 HZ16 14/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
347199 2011 HG18 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
347200 2011 HX18 19/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL