Danh sách tiểu hành tinh/346201–346300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346201 2007 XF31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346202 2007 XZ33 10/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
346203 2007 XR35 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
346204 2007 XN44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
346205 2007 XF47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
346206 2007 XB53 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346207 2007 XB58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
346208 2007 XL58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346209 2007 XZ58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346210 2007 YY8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
346211 2007 YF10 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346212 2007 YS14 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346213 2007 YY22 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346214 2007 YP26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346215 2007 YK31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346216 2007 YW44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346217 2007 YS47 30/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
346218 2007 YJ50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346219 2007 YC56 29/12/2007 Lulin Observatory LUSS 4,2 km MPC · JPL
346220 2007 YK57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346221 2007 YA59 31/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346222 2007 YN59 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346223 2007 YJ60 16/12/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
346224 2007 YA62 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346225 2007 YB66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346226 2007 YH69 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
346227 2008 AK3 08/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,8 km MPC · JPL
346228 2008 AL6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346229 2008 AK12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346230 2008 AE17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346231 2008 AX36 10/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
346232 2008 AF37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346233 2008 AY37 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346234 2008 AZ59 11/01/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
346235 2008 AC118 13/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
346236 2008 BD5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346237 2008 BW25 30/01/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
346238 2008 BT39 30/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346239 2008 BP40 31/01/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
346240 2008 BF43 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
346241 2008 BK43 16/01/2008 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
346242 2008 BY49 31/01/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
346243 2008 CO19 06/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
346244 2008 CX77 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
346245 2008 CY115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
346246 2008 CX176 09/02/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
346247 2008 CC180 09/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
346248 2008 CW186 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346249 2008 DY4 27/02/2008 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
346250 2008 DP15 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346251 2008 DF57 28/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
346252 2008 DC65 28/02/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
346253 2008 DG84 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346254 2008 EY24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346255 2008 EN29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
346256 2008 EP32 01/03/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
346257 2008 ES65 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346258 2008 EB71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346259 2008 ET81 01/03/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
346260 2008 ER130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346261 Alexandrescu 2008 EK145 12/03/2008 La Silla EURONEAR 750 m MPC · JPL
346262 2008 FK10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
346263 2008 FR83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
346264 2008 FK100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
346265 2008 FA107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
346266 2008 FX125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346267 2008 FA131 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
346268 2008 FB134 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
346269 2008 GS38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346270 2008 GR40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346271 2008 GZ71 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
346272 2008 GT74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
346273 2008 GB82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
346274 2008 GS99 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
346275 2008 GT137 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
346276 2008 GA140 19/05/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
346277 2008 GE140 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
346278 2008 GR141 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
346279 2008 HQ10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
346280 2008 HU35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346281 2008 JV4 02/05/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
346282 2008 JL26 12/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
346283 2008 JR32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
346284 2008 JK36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
346285 2008 KN19 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
346286 2008 KF27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346287 2008 LP11 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346288 2008 NP2 09/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
346289 2008 NY3 14/07/2008 Charleston ARO 940 m MPC · JPL
346290 2008 OF10 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
346291 2008 OM20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346292 2008 OG21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346293 2008 PG3 04/08/2008 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
346294 2008 PH6 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
346295 2008 PW7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
346296 2008 PA9 06/08/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
346297 2008 PK12 08/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
346298 2008 PH15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
346299 2008 PS21 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346300 2008 QK 20/08/2008 Hibiscus N. Teamo 850 m MPC · JPL