Danh sách tiểu hành tinh/346001–346100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346001 2007 TG202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346002 2007 TL204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346003 2007 TA207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346004 2007 TD207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346005 2007 TQ216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346006 2007 TG217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346007 2007 TU221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346008 2007 TB223 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346009 2007 TT239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
346010 2007 TS243 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
346011 2007 TU248 11/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346012 2007 TY255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346013 2007 TD266 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346014 2007 TG266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346015 2007 TQ266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346016 2007 TF283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346017 2007 TW286 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
346018 2007 TN289 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346019 2007 TX292 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346020 2007 TD298 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346021 2007 TZ316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346022 2007 TJ327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346023 2007 TD335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346024 2007 TA339 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346025 2007 TG339 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346026 2007 TM355 11/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346027 2007 TT360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346028 2007 TS363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
346029 2007 TA365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
346030 2007 TV371 13/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
346031 2007 TG383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346032 2007 TW383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346033 2007 TS392 15/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
346034 2007 TT403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346035 2007 TE405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346036 2007 TW412 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
346037 2007 TS419 03/10/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
346038 2007 TX419 13/09/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
346039 2007 TS422 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346040 2007 TD423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346041 2007 TN425 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
346042 2007 TU429 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346043 2007 TO440 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346044 2007 TE451 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346045 2007 UW5 19/10/2007 La Cañada J. Lacruz 3,3 km MPC · JPL
346046 2007 UX17 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346047 2007 UJ20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346048 2007 UQ22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
346049 2007 UX22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346050 2007 UE24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346051 2007 UK26 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346052 2007 UZ29 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
346053 2007 UP34 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
346054 2007 UL36 19/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
346055 2007 UU40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346056 2007 UO43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346057 2007 UO48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346058 2007 UD50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346059 2007 UL55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346060 2007 UU55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346061 2007 UM61 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346062 2007 UH63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346063 2007 UG68 30/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346064 2007 UH82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346065 2007 UR83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346066 2007 UO85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346067 2007 UG86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346068 2007 UM87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346069 2007 UV87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346070 2007 UN89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346071 2007 UZ94 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346072 2007 UQ96 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346073 2007 UN100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346074 2007 UQ102 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346075 2007 UL104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346076 2007 UA105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346077 2007 UF114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346078 2007 UL120 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346079 2007 UQ128 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346080 2007 UJ130 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346081 2007 UL130 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346082 2007 UR131 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346083 2007 UB133 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346084 2007 UN138 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
346085 2007 UL139 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346086 2007 UD140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346087 2007 UP141 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
346088 2007 UW141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346089 2007 VQ7 04/11/2007 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
346090 2007 VM23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346091 2007 VH30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346092 2007 VK30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346093 2007 VF31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346094 2007 VG32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
346095 2007 VU35 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346096 2007 VW44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346097 2007 VY45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346098 2007 VL48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346099 2007 VN55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346100 2007 VN59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL