Danh sách tiểu hành tinh/345901–346000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345901 2007 RB108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345902 2007 RO114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345903 2007 RD119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
345904 2007 RK126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345905 2007 RU129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
345906 2007 RS140 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
345907 2007 RY148 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345908 2007 RZ148 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
345909 2007 RS151 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345910 2007 RY153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345911 2007 RF154 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345912 2007 RE163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345913 2007 RQ167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345914 2007 RT167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345915 2007 RR170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345916 2007 RS172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345917 2007 RB173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345918 2007 RU174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345919 2007 RX180 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345920 2007 RH184 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345921 2007 RF194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345922 2007 RM205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345923 2007 RJ210 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345924 2007 RZ214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345925 2007 RA215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345926 2007 RO223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
345927 2007 RC233 12/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
345928 2007 RK233 12/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
345929 2007 RW233 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
345930 2007 RN240 21/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
345931 2007 RH246 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345932 2007 RR246 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
345933 2007 RP251 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345934 2007 RO252 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345935 2007 RP255 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345936 2007 RB268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345937 2007 RU273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345938 2007 RX276 05/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
345939 2007 RJ277 05/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345940 2007 RB278 05/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
345941 2007 RC284 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345942 2007 RU287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
345943 2007 RY287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
345944 2007 RZ293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345945 2007 RD303 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345946 2007 RT314 03/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
345947 2007 RL315 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345948 2007 RA319 12/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
345949 2007 RL320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
345950 2007 RA321 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
345951 2007 RT325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345952 2007 SP2 20/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
345953 2007 SL4 19/09/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
345954 2007 SX7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345955 2007 SQ15 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
345956 2007 SS16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
345957 2007 SL18 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345958 2007 SS19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345959 2007 SA23 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
345960 2007 TO3 05/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
345961 2007 TX4 02/10/2007 Antares ARO 1,3 km MPC · JPL
345962 2007 TM24 11/10/2007 Eskridge G. Hug 3,1 km MPC · JPL
345963 2007 TR32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345964 2007 TX42 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345965 2007 TS49 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345966 2007 TW53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
345967 2007 TA90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345968 2007 TO93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345969 2007 TC102 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345970 2007 TU103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345971 Marktorrence 2007 TG105 14/10/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,9 km MPC · JPL
345972 Rufin 2007 TM105 14/10/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
345973 2007 TN105 15/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
345974 2007 TL110 08/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
345975 2007 TF115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
345976 2007 TZ117 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345977 2007 TW119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
345978 2007 TS121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345979 2007 TQ135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345980 2007 TE137 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345981 2007 TZ138 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345982 2007 TL141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
345983 2007 TX145 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
345984 2007 TJ149 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
345985 2007 TM152 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345986 2007 TK154 03/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
345987 2007 TT166 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
345988 2007 TW166 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
345989 2007 TP169 12/10/2007 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
345990 2007 TS172 15/10/2007 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
345991 2007 TF173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345992 2007 TG174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345993 2007 TO176 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
345994 2007 TL182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345995 2007 TN182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
345996 2007 TV184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,6 km MPC · JPL
345997 2007 TO194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345998 2007 TN196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
345999 2007 TX199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346000 2007 TD202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also