Danh sách tiểu hành tinh/346801–346900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346801 2009 BP176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346802 2009 BZ177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346803 2009 BK181 18/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346804 2009 BF183 25/01/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
346805 2009 CH2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,4 km MPC · JPL
346806 2009 CL15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346807 2009 CZ19 15/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
346808 2009 CK30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346809 2009 CD35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346810 Giancabattisti 2009 CD40 13/02/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
346811 2009 CF40 14/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
346812 2009 CK40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346813 2009 CN40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346814 2009 CG49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346815 2009 CE50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
346816 2009 CV51 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346817 2009 CG53 15/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346818 2009 CO57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346819 2009 CQ57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346820 2009 CA59 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346821 2009 CD60 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346822 2009 CO62 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346823 2009 CD64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346824 2009 CZ64 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346825 2009 CM65 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346826 2009 DT1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
346827 2009 DL3 19/02/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,6 km MPC · JPL
346828 2009 DW3 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
346829 2009 DT4 19/02/2009 Mayhill A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
346830 2009 DY9 19/02/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
346831 2009 DE12 21/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,1 km MPC · JPL
346832 2009 DS12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346833 2009 DT15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
346834 2009 DM16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
346835 2009 DH27 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
346836 2009 DQ35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346837 2009 DD44 24/02/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
346838 2009 DB50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346839 2009 DW51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346840 2009 DM57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346841 2009 DD77 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346842 2009 DW88 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346843 2009 DZ92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
346844 2009 DP95 25/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346845 2009 DA96 25/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
346846 2009 DB110 30/01/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
346847 2009 DC115 26/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
346848 2009 DS116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
346849 2009 DU116 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
346850 2009 DY119 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346851 2009 DO122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346852 2009 DD124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346853 2009 DU128 24/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
346854 2009 DW132 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346855 2009 EJ 01/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 2,9 km MPC · JPL
346856 2009 EZ14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346857 2009 EF16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346858 2009 EN19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346859 2009 ET21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
346860 2009 EF23 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346861 2009 EQ23 03/03/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
346862 2009 EY26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346863 2009 EA30 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
346864 2009 EP30 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346865 2009 FJ3 17/03/2009 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 1,6 km MPC · JPL
346866 2009 FX14 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
346867 2009 FZ15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346868 2009 FC19 20/03/2009 La Cañada J. Lacruz 2,3 km MPC · JPL
346869 2009 FT24 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
346870 2009 FW24 24/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
346871 2009 FB26 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346872 2009 FW46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346873 2009 FN47 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346874 2009 FR49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346875 2009 FD50 27/03/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
346876 2009 FY60 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346877 2009 FG64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346878 2009 FD65 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346879 2009 HM26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346880 2009 HM29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346881 2009 HP29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346882 2009 HV29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346883 2009 JH4 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 12 km MPC · JPL
346884 2009 JX12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
346885 2009 JN17 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
346886 Middelburg 2009 MB 15/11/1999 Uccle E. W. Elst 780 m MPC · JPL
346887 2009 OU23 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346888 2009 PB10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
346889 Rhiphonos 2009 QV38 28/08/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 23 km MPC · JPL
346890 2009 RP30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
346891 2009 RO39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
346892 2009 RY42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346893 2009 RT43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346894 2009 RG54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346895 2009 SN38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346896 2009 SL98 17/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 900 m MPC · JPL
346897 2009 SJ104 26/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
346898 2009 SC126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
346899 2009 ST360 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346900 2009 TD38 14/10/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL