Danh sách tiểu hành tinh/345801–345900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345801 2007 GJ36 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345802 2007 GU40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345803 2007 GL41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345804 2007 GH44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
345805 2007 GE48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345806 2007 GB50 15/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
345807 2007 GO52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345808 2007 GY59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345809 2007 GO60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345810 2007 GW61 15/04/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
345811 2007 GG75 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345812 2007 HF1 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
345813 2007 HX4 20/04/2007 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
345814 2007 HA14 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
345815 2007 HA17 16/04/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
345816 2007 HA18 16/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
345817 2007 HR19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345818 2007 HU19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345819 2007 HQ22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
345820 2007 HL26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345821 2007 HC27 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345822 2007 HP55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
345823 2007 HV70 20/04/2007 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
345824 2007 HO76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345825 2007 HN85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345826 2007 HZ87 27/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345827 2007 HR92 21/04/2007 Cerro Tololo M. W. Buie 580 m MPC · JPL
345828 2007 JK3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
345829 2007 JM10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345830 2007 JX13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345831 2007 JD19 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345832 2007 JE34 09/05/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
345833 2007 KE3 22/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
345834 2007 KK3 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
345835 2007 KB7 24/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
345836 2007 LO1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345837 2007 LZ5 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345838 2007 LL18 13/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
345839 2007 LW18 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345840 2007 LZ21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345841 2007 LD25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
345842 Alexparker 2007 LG31 12/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 1,5 km MPC · JPL
345843 2007 ML 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345844 2007 MD3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345845 2007 MJ27 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345846 2007 NU1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
345847 2007 OW1 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
345848 2007 OX2 18/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,5 km MPC · JPL
345849 2007 OW3 18/07/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
345850 2007 OS7 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345851 2007 PY3 08/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
345852 2007 PT6 09/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,7 km MPC · JPL
345853 2007 PU11 13/08/2007 Socorro LINEAR AMO 2,0 km MPC · JPL
345854 2007 PK14 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
345855 2007 PP14 16/07/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
345856 2007 PA21 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
345857 2007 PJ26 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
345858 2007 PE28 14/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
345859 2007 PB32 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
345860 2007 PQ40 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
345861 2007 PS46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345862 2007 PU46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345863 2007 PG47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345864 2007 PF49 09/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
345865 2007 QF 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
345866 2007 QP 24/05/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345867 2007 QB1 18/08/2007 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
345868 2007 QE2 19/08/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
345869 2007 QM6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
345870 2007 QO6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
345871 Xuguangxian 2007 QR6 13/08/2007 XuYi PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
345872 2007 QS9 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
345873 2007 QM11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345874 2007 QD13 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345875 2007 QQ16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345876 2007 RQ6 04/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
345877 2007 RB8 05/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
345878 2007 RN10 03/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
345879 2007 RW12 11/09/2007 Vicques M. Ory 1,8 km MPC · JPL
345880 2007 RQ27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
345881 2007 RT30 05/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345882 2007 RQ43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345883 2007 RB46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
345884 2007 RD46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345885 2007 RO50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345886 2007 RN60 10/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
345887 2007 RD65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
345888 2007 RK71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345889 2007 RQ71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345890 2007 RE73 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345891 2007 RO78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
345892 2007 RR78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
345893 2007 RA84 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345894 2007 RU90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
345895 2007 RC93 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345896 2007 RE96 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345897 2007 RM96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345898 2007 RB98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
345899 2007 RS99 11/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
345900 2007 RM100 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL