Danh sách tiểu hành tinh/34601–34700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
34601 2000 TR51 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
34602 2000 TO57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
34603 2000 TS60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
34604 2000 TW60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
34605 2000 US 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
34606 2000 UT 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
34607 2000 UD3 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
34608 2000 UW7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34609 2000 UK8 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
34610 2000 UV9 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
34611 Nacogdoches 2000 UF11 25/10/2000 Nacogdoches W. D. Bruton, R. M. Williams 8,2 km MPC · JPL
34612 2000 UN13 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
34613 2000 UR13 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
34614 2000 UF19 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34615 2000 UQ27 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
34616 2000 UO38 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
34617 2000 UU48 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
34618 2000 UX49 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
34619 2000 UX53 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
34620 2000 UX54 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34621 2000 UR55 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34622 2000 UK58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34623 2000 US59 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
34624 2000 UB62 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34625 2000 UT68 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
34626 2000 UN69 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34627 2000 UW95 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
34628 2000 UA99 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
34629 2000 UK107 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
34630 2000 UX107 30/10/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34631 2000 UY107 30/10/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
34632 2000 UY109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
34633 2000 VN11 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
34634 2000 VQ17 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
34635 2000 VH29 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34636 Lauwingkai 2000 VC39 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
34637 2000 VR41 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
34638 2000 VV54 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34639 2000 WG1 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34640 2000 WN1 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34641 2000 WL2 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34642 2000 WN2 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
34643 2000 WQ3 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
34644 2000 WX13 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34645 Vieiramartins 2000 WT67 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
34646 2000 WT95 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
34647 2000 WV97 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
34648 2000 WZ101 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
34649 2000 WB103 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34650 2000 WK108 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
34651 2000 WQ114 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
34652 2000 WN136 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
34653 2000 WJ144 21/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
34654 2000 WF145 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
34655 2000 WS151 29/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
34656 2000 WL152 28/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
34657 2000 WG154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
34658 2000 WS158 30/11/ 2000 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
34659 2000 WS159 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
34660 2000 WB162 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
34661 2000 WQ165 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
34662 2000 WA172 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
34663 2000 WT173 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
34664 2000 WW182 18/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34665 2000 WW184 29/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
34666 Bohyunsan 2000 XA14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 6,0 km MPC · JPL
34667 2000 XJ19 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
34668 2000 XW39 05/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
34669 2000 YO5 16/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34670 2000 YL11 19/12/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
34671 2000 YY18 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
34672 2000 YU53 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34673 2000 YM70 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
34674 2000 YE78 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
34675 2000 YR115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34676 2000 YF126 29/12/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
34677 2000 YB135 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
34678 2001 AB29 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34679 2001 BH17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
34680 2001 BR21 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
34681 2001 BB22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
34682 2001 BM42 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
34683 2001 CM11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
34684 2001 CJ28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 23 km MPC · JPL
34685 2001 EE12 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
34686 2001 FA40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
34687 2001 FU74 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
34688 2001 FG119 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
34689 Flewelling 2001 FY147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
34690 2001 FH161 29/03/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
34691 2001 KV58 26/05/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
34692 2001 KE61 17/05/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
34693 2001 LW14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
34694 2001 MK18 23/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
34695 2001 NY21 14/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
34696 Risoldi 2001 OV12 21/07/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 4,5 km MPC · JPL
34697 2001 OS14 20/07/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
34698 2001 OD22 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
34699 2001 OQ25 18/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
34700 2001 OE45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL