Danh sách tiểu hành tinh/33601–33700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33601 1999 JO51 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33602 Varunmandi 1999 JW53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33603 Saramason 1999 JQ55 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33604 McChesney 1999 JW55 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33605 McCue 1999 JD56 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33606 Brandonmuncan 1999 JG56 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33607 Archanamurali 1999 JF57 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
33608 Paladugu 1999 JA59 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33609 Harishpalani 1999 JO59 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33610 Payra 1999 JF60 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
33611 1999 JB61 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33612 1999 JZ62 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
33613 Pendharkar 1999 JO63 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33614 Meganploch 1999 JS63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
33615 1999 JB64 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33616 1999 JR64 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33617 Kailashraman 1999 JQ65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33618 1999 JA66 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33619 Dominickrowan 1999 JB66 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33620 1999 JC66 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33621 Sathish 1999 JQ67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33622 Sedigh 1999 JR67 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33623 Kyraseevers 1999 JY68 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33624 Omersiddiqui 1999 JP69 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
33625 Slepyan 1999 JP70 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33626 Jasonsmith 1999 JH71 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33627 1999 JS71 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
33628 Spettel 1999 JW73 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33629 1999 JK76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33630 Swathiravi 1999 JM76 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33631 1999 JG77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33632 1999 JP78 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33633 Strickland 1999 JL79 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33634 Strickler 1999 JZ79 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33635 1999 JC80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33636 1999 JD80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33637 1999 JW80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33638 1999 JZ80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33639 1999 JB81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33640 1999 JT81 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
33641 1999 JZ81 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33642 1999 JB82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33643 1999 JJ82 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33644 1999 JT82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33645 1999 JW82 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33646 1999 JX82 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33647 1999 JE83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33648 1999 JN83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33649 1999 JR83 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33650 1999 JF84 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33651 1999 JG84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33652 1999 JP84 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33653 1999 JR84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33654 1999 JX86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33655 Sumathipala 1999 JT88 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33656 1999 JD89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33657 1999 JP89 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33658 1999 JD90 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
33659 1999 JM91 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
33660 Rishishankar 1999 JS91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33661 Sophiaswartz 1999 JU91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33662 Tacescu 1999 JW91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33663 1999 JT92 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33664 1999 JK93 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
33665 1999 JR93 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33666 1999 JO94 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
33667 Uttripathii 1999 JR95 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
33668 1999 JO97 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33669 1999 JU97 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33670 1999 JB98 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33671 1999 JV98 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33672 1999 JU99 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33673 1999 JZ99 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33674 1999 JT100 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33675 1999 JW100 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
33676 1999 JZ101 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33677 Truell 1999 JR102 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33678 1999 JW106 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33679 1999 JY107 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33680 Vasconcelos 1999 JP108 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33681 Wamsley 1999 JV109 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33682 Waylonreid 1999 JO113 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33683 1999 JQ115 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
33684 Xiaomichael 1999 JW119 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33685 Younglove 1999 JK120 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33686 1999 JC122 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33687 Julianbain 1999 JP122 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33688 Meghnabehari 1999 JQ123 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33689 1999 JM126 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
33690 Noahcain 1999 JD127 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33691 Andrewchiang 1999 JT131 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33692 1999 JS133 14/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
33693 1999 KA 16/05/1999 Prescott P. G. Comba 6,5 km MPC · JPL
33694 1999 KN 16/05/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
33695 1999 KH3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
33696 Crouchley 1999 KM8 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
33697 1999 KJ11 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33698 1999 KP12 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
33699 Jessiegan 1999 KT12 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
33700 Gluckman 1999 KR13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL