Danh sách tiểu hành tinh/344901–345000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344901 2004 RC136 07/09/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
344902 2004 RZ142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344903 2004 RY144 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344904 2004 RJ162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344905 2004 RW182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344906 2004 RG185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344907 2004 RJ186 10/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344908 2004 RV195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344909 2004 RG202 11/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344910 2004 RK213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344911 2004 RF218 11/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344912 2004 RJ237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
344913 2004 RV239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
344914 2004 RR261 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
344915 2004 RB289 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
344916 2004 RT294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
344917 2004 RC314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344918 2004 RY347 12/09/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 660 m MPC · JPL
344919 2004 SA36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
344920 2004 TA5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344921 2004 TU8 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
344922 2004 TO9 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344923 2004 TB12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
344924 2004 TB17 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344925 2004 TF32 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344926 2004 TE53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344927 2004 TU62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
344928 2004 TH80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344929 2004 TK90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
344930 2004 TU117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
344931 2004 TQ169 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344932 2004 TO174 09/10/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
344933 2004 TY175 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344934 2004 TY180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344935 2004 TL203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
344936 2004 TK266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
344937 2004 TT272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344938 2004 TG285 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
344939 2004 TT319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344940 2004 TT344 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
344941 2004 TF347 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
344942 2004 TA369 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344943 2004 VL2 03/11/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344944 2004 VD3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
344945 2004 VQ21 04/11/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
344946 2004 VM38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
344947 2004 VB44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
344948 2004 VA49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344949 2004 VF52 04/11/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
344950 2004 VO52 04/11/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
344951 2004 VU63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344952 2004 VK64 11/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,2 km MPC · JPL
344953 2004 VQ72 09/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
344954 2004 VL75 03/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
344955 2004 VB81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
344956 2004 VF92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
344957 2004 VX99 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 900 m MPC · JPL
344958 2004 WL2 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
344959 2004 XH 02/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
344960 2004 XE7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344961 2004 XG10 02/12/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
344962 2004 XR11 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344963 2004 XT13 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344964 2004 XN18 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344965 2004 XH20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344966 2004 XA23 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344967 2004 XC24 09/12/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
344968 2004 XT31 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344969 2004 XQ49 10/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,1 km MPC · JPL
344970 2004 XX50 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
344971 2004 XN58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344972 2004 XN69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
344973 2004 XW74 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344974 2004 XX92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344975 2004 XE100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
344976 2004 XP108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
344977 2004 XY108 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
344978 2004 XX118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
344979 2004 XC122 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
344980 2004 XQ124 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
344981 2004 XQ128 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344982 2004 XC146 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344983 2004 XS150 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
344984 2004 XU191 15/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
344985 2004 YV10 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
344986 2004 YT16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
344987 2004 YB36 21/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
344988 2005 AQ2 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
344989 2005 AV7 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
344990 2005 AY17 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
344991 2005 AN18 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
344992 2005 AQ20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344993 2005 AP28 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344994 2005 AN29 15/01/2005 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
344995 2005 AP41 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344996 2005 AG52 13/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
344997 2005 AG57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
344998 2005 AM70 15/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
344999 2005 AZ73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345000 2005 AK76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also