Danh sách tiểu hành tinh/345701–345800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345701 2006 UZ331 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
345702 2006 UL357 27/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,1 km MPC · JPL
345703 2006 UF359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345704 2006 VE3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345705 2006 VB14 15/11/2006 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
345706 2006 VX16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
345707 2006 VW51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
345708 2006 VH115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345709 2006 VZ130 15/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
345710 2006 VP140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345711 2006 VC150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
345712 2006 VV170 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345713 2006 WC27 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
345714 2006 WA73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345715 2006 WF115 20/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
345716 2006 WP178 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
345717 2006 WD180 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345718 2006 XB6 08/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
345719 2006 XT10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
345720 2006 XC44 12/12/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 980 m MPC · JPL
345721 2006 YZ51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345722 2007 BG29 21/01/2007 Socorro LINEAR ATE 650 m MPC · JPL
345723 2007 BB40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345724 2007 BW44 25/01/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
345725 2007 BC61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
345726 2007 BH79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345727 2007 CV17 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
345728 2007 CF35 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345729 2007 CS43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
345730 2007 CZ43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345731 2007 CV56 15/02/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
345732 2007 CR65 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345733 2007 DB6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345734 2007 DD11 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345735 2007 DV23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345736 2007 DY45 21/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 730 m MPC · JPL
345737 2007 DZ52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345738 2007 DB64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345739 2007 DS67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345740 2007 DN72 21/08/2004 Siding Spring SSS 690 m MPC · JPL
345741 2007 DC93 23/02/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
345742 2007 DJ105 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345743 2007 DC106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345744 2007 DU111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345745 2007 DT113 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
345746 2007 EA3 09/03/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
345747 2007 EE5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345748 2007 EV10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345749 2007 EN15 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
345750 2007 EF28 09/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345751 2007 EL39 11/03/2007 Dax Dax Obs. 1,1 km MPC · JPL
345752 2007 EW42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
345753 2007 EZ55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,1 km MPC · JPL
345754 2007 EC62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345755 2007 EU64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
345756 2007 ER69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345757 2007 EV69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
345758 2007 EY75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345759 2007 EK81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345760 2007 EB82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
345761 2007 EH87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
345762 2007 EA88 13/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 750 m MPC · JPL
345763 2007 EQ88 13/03/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 900 m MPC · JPL
345764 2007 EO96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
345765 2007 ES96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345766 2007 EH105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345767 2007 EG108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
345768 2007 EW114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345769 2007 EF118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345770 2007 EG119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
345771 2007 ED127 09/03/2007 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
345772 2007 EP130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345773 2007 EE132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345774 2007 EO132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
345775 2007 EN133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
345776 2007 EN138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345777 2007 EB140 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
345778 2007 EZ156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345779 2007 EJ166 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
345780 2007 EW169 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
345781 2007 EZ184 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
345782 2007 ES192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345783 2007 EW195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
345784 2007 EH197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345785 2007 EN200 14/03/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
345786 2007 EP223 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345787 2007 FD16 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
345788 2007 FR19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345789 2007 FX31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345790 2007 GD 06/04/2007 Marly P. Kocher 820 m MPC · JPL
345791 2007 GC6 13/04/2007 Altschwendt W. Ries 900 m MPC · JPL
345792 2007 GC7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
345793 2007 GD11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345794 2007 GM17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345795 2007 GA19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345796 2007 GA24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
345797 2007 GK27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345798 2007 GG28 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
345799 2007 GO31 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
345800 2007 GU31 15/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL