Danh sách tiểu hành tinh/344801–344900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344801 2003 YE181 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344802 2004 BC6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344803 2004 BM24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
344804 2004 BE32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344805 2004 BR36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
344806 2004 BK41 22/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344807 2004 BM51 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344808 2004 BO60 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344809 2004 BX120 31/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344810 2004 BZ130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
344811 2004 BA137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344812 2004 BH159 20/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 590 m MPC · JPL
344813 2004 CO 09/02/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344814 2004 CW15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
344815 2004 CQ75 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344816 2004 CL83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
344817 2004 DN30 17/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344818 2004 DJ59 23/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344819 2004 EN 10/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344820 2004 ES5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344821 2004 ER6 12/03/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
344822 2004 EX7 13/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
344823 2004 EN11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
344824 2004 ER60 11/03/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
344825 2004 EH64 14/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
344826 2004 EC74 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344827 2004 EU76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344828 2004 EZ78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344829 2004 FR7 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344830 2004 FE18 25/03/2004 Wrightwood J. W. Young 750 m MPC · JPL
344831 2004 FD33 16/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
344832 2004 FY71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344833 2004 FT80 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344834 2004 FH83 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
344835 2004 FZ92 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344836 2004 FK95 20/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344837 2004 FT107 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
344838 2004 FC130 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344839 2004 FC143 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
344840 2004 FS147 19/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
344841 2004 FK148 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
344842 2004 FV165 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
344843 2004 GQ12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344844 2004 GX17 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
344845 2004 GJ18 12/04/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
344846 2004 GB26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
344847 2004 GC33 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
344848 2004 GR41 13/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
344849 2004 GX42 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
344850 2004 GV45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344851 2004 GK50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
344852 2004 GP74 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
344853 2004 GM80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
344854 2004 GS84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
344855 2004 HS6 16/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
344856 2004 HV6 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344857 2004 HO12 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344858 2004 HT12 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344859 2004 HD13 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344860 2004 HT29 21/04/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344861 2004 HP38 23/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
344862 2004 HX38 24/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344863 2004 HP50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
344864 2004 HK60 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
344865 2004 JK 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344866 2004 JP5 11/05/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
344867 2004 JP8 12/05/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
344868 2004 JB13 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
344869 2004 JD13 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344870 2004 JY18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344871 2004 JN19 13/05/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
344872 2004 JA39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
344873 2004 JL49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
344874 2004 NZ4 09/07/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
344875 2004 NQ33 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344876 2004 OZ5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
344877 2004 OL7 16/07/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344878 2004 PM13 07/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344879 2004 PW16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
344880 2004 PW21 08/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
344881 2004 PQ49 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344882 2004 PS63 10/08/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344883 2004 PA68 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
344884 2004 PW71 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344885 2004 PJ73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344886 2004 PV82 10/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344887 2004 PD88 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344888 2004 PY99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344889 2004 PJ111 15/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
344890 2004 RP14 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
344891 2004 RL30 07/09/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344892 2004 RR35 07/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
344893 2004 RC42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
344894 2004 RZ54 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344895 2004 RZ70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344896 2004 RY72 08/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
344897 2004 RJ83 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344898 2004 RG98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344899 2004 RT106 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
344900 2004 RM109 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL