Danh sách tiểu hành tinh/345601–345700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345601 2006 SR125 20/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
345602 2006 SC132 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
345603 2006 SC139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
345604 2006 SH155 22/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345605 2006 SM165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345606 2006 SU165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345607 2006 SP171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
345608 2006 SD178 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
345609 2006 SN182 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
345610 2006 SV191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345611 2006 SF205 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345612 2006 SS205 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345613 2006 SC207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345614 2006 SZ209 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345615 2006 SV213 27/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
345616 2006 SF215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345617 2006 SP226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
345618 2006 SC228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
345619 2006 SA242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
345620 2006 SX244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345621 2006 SV247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
345622 2006 SX253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
345623 2006 SV258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345624 2006 SY265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
345625 2006 SM283 26/09/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
345626 2006 SO283 26/09/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
345627 2006 SE287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
345628 2006 SO300 26/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
345629 2006 SV300 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345630 2006 SJ310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345631 2006 SU311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345632 2006 SM313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345633 2006 SS314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345634 2006 SD322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
345635 2006 SV338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
345636 2006 SJ349 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
345637 2006 SE350 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345638 2006 SN354 30/09/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
345639 2006 SX364 30/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
345640 2006 SJ365 30/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
345641 2006 SV373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
345642 2006 SE374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
345643 2006 ST383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
345644 2006 SB385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
345645 2006 SC385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
345646 2006 TN 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
345647 2006 TV4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
345648 Adyendre 2006 TZ6 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Csák 3,3 km MPC · JPL
345649 2006 TD7 10/10/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
345650 2006 TZ14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
345651 2006 TV20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345652 2006 TJ22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345653 2006 TH31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
345654 2006 TS41 12/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
345655 2006 TE60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
345656 2006 TF68 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
345657 2006 TD73 11/10/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
345658 2006 TZ77 12/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
345659 2006 TM82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345660 2006 TK92 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,6 km MPC · JPL
345661 2006 TH103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345662 2006 TF117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
345663 2006 TP118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
345664 2006 TK128 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
345665 2006 UX2 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
345666 2006 UJ9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345667 2006 US18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
345668 2006 UH20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
345669 2006 UM25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
345670 2006 UX26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345671 2006 UL29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
345672 2006 UN56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345673 2006 UT56 17/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
345674 2006 UU67 16/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
345675 2006 UQ68 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
345676 2006 UK70 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345677 2006 UY73 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
345678 2006 UQ97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
345679 2006 UL100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345680 2006 UK109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
345681 2006 UZ112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
345682 2006 UZ118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345683 2006 UL119 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
345684 2006 UX141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345685 2006 UX146 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
345686 2006 UT147 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
345687 2006 UV149 20/10/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
345688 2006 UG154 21/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
345689 2006 UP162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345690 2006 UG166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
345691 2006 UK169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345692 2006 UT176 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345693 2006 UW186 19/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
345694 2006 UU187 19/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
345695 2006 UT188 17/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
345696 2006 UN190 19/10/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
345697 2006 UU222 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
345698 2006 UN243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
345699 2006 UZ250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
345700 2006 UX263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL