Danh sách tiểu hành tinh/343801–343900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343801 2011 GO66 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343802 2011 GT70 22/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
343803 2011 GP71 19/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
343804 2011 GA78 23/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
343805 2011 GR80 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343806 2011 GQ82 21/09/1995 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
343807 2011 GE83 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343808 2011 GJ85 12/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
343809 2011 HP1 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
343810 2011 HA3 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
343811 2011 HC6 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
343812 2011 HU6 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343813 2011 HM7 06/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
343814 2011 HK9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343815 2011 HT10 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
343816 2011 HO11 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
343817 2011 HT11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
343818 2011 HZ11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343819 2011 HU12 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343820 2011 HV17 01/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
343821 2011 HF18 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343822 2011 HJ19 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343823 2011 HE20 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343824 2011 HQ20 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
343825 2011 HS22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343826 2011 HX23 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343827 2011 HA24 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
343828 2011 HC26 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343829 2011 HE26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343830 2011 HC27 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
343831 2011 HD27 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343832 2011 HN27 12/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
343833 2011 HR27 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
343834 2011 HT27 14/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
343835 2011 HD28 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343836 2011 HQ29 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343837 2011 HB30 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343838 2011 HY30 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343839 2011 HM31 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343840 2011 HY31 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343841 2011 HW32 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343842 2011 HV33 31/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,3 km MPC · JPL
343843 2011 HR34 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343844 2011 HA38 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
343845 2011 HN38 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
343846 2011 HO38 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343847 2011 HF39 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343848 2011 HT39 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
343849 2011 HQ41 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343850 2011 HP43 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
343851 2011 HA44 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343852 2011 HY44 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343853 2011 HP45 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343854 2011 HF46 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343855 2011 HZ46 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343856 2011 HH49 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343857 2011 HA50 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343858 2011 HP52 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343859 2011 HU52 08/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
343860 2011 HP55 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343861 2011 HU55 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343862 2011 HC60 07/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
343863 2011 HT60 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343864 2011 HU60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343865 2011 HO62 14/09/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
343866 2011 HN64 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343867 2011 HH65 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343868 2011 HL66 20/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
343869 2011 HF69 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
343870 2011 HT71 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343871 2011 HW71 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343872 2011 HX74 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343873 2011 HB75 15/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
343874 2011 HO75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343875 2011 HS75 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343876 2011 HU76 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343877 2011 HT77 01/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
343878 2011 HX78 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
343879 2011 HP79 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343880 2011 HR80 08/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
343881 2011 HW82 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343882 2011 HA83 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
343883 2011 HV83 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
343884 2011 HQ84 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343885 2011 HQ85 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343886 2011 HL90 04/05/2000 Apache Point SDSS 800 m MPC · JPL
343887 2011 HQ90 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
343888 2011 HT90 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343889 2011 HT93 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343890 2011 HZ94 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343891 2011 HZ96 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
343892 2011 HK97 31/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
343893 2011 HG100 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343894 2011 JH2 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
343895 2011 JC5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343896 2011 JK8 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
343897 2011 JK9 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343898 2011 JT11 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343899 2011 JW11 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343900 2011 JD12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL