Danh sách tiểu hành tinh/344301–344400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344301 2001 UM87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
344302 2001 UA103 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344303 2001 UN111 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344304 2001 UR114 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344305 2001 UZ129 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344306 2001 UR130 18/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
344307 2001 UU130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344308 2001 UO135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344309 2001 UX144 23/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
344310 2001 UL146 23/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344311 2001 UZ159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344312 2001 UR170 21/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344313 2001 UJ177 11/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344314 2001 UO194 18/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344315 2001 UL199 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344316 2001 UD201 19/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344317 2001 UK202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344318 2001 US205 19/10/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
344319 2001 UY206 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344320 2001 UC215 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344321 2001 UF221 23/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344322 2001 US222 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344323 2001 UT224 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344324 2001 UE225 25/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
344325 2001 VU8 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
344326 2001 VX13 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344327 2001 VR38 09/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344328 2001 VZ39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344329 2001 VZ41 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344330 2001 VW72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
344331 2001 VY72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
344332 2001 VL75 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344333 2001 VE89 12/11/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344334 2001 VW92 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344335 2001 VC96 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
344336 2001 VP98 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
344337 2001 VB104 12/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344338 2001 VG114 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344339 2001 VH127 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
344340 2001 VG132 12/11/2001 Apache Point SDSS 10 km MPC · JPL
344341 2001 WR8 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344342 2001 WZ15 26/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344343 2001 WY25 17/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
344344 2001 WB26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344345 2001 WL32 17/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
344346 2001 WX33 17/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344347 2001 WZ34 17/11/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
344348 2001 WS48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
344349 2001 WX54 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344350 2001 WQ56 19/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
344351 2001 WV62 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
344352 2001 WS68 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344353 2001 WN74 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
344354 2001 WP75 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344355 2001 WK81 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344356 2001 WV84 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
344357 2001 WP90 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344358 2001 XD20 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344359 2001 XH32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
344360 2001 XX32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
344361 2001 XC36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344362 2001 XQ76 11/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344363 2001 XZ94 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
344364 2001 XX96 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
344365 2001 XL110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344366 2001 XE120 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
344367 2001 XZ123 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
344368 2001 XF125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344369 2001 XN129 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344370 2001 XT137 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
344371 2001 XP143 14/12/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344372 2001 XZ143 14/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344373 2001 XU149 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344374 2001 XO154 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344375 2001 XQ169 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
344376 2001 XJ201 13/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
344377 2001 XD203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344378 2001 XK203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344379 2001 XD212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344380 2001 XO214 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
344381 2001 XQ216 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
344382 2001 XX217 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344383 2001 XH224 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
344384 2001 XT231 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344385 2001 XW232 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344386 2001 XM233 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
344387 2001 XN248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
344388 2001 XF258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
344389 2001 XQ260 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
344390 2001 XG267 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
344391 2001 YQ37 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
344392 2001 YG44 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
344393 2001 YV77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
344394 2001 YM80 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344395 2001 YT87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344396 2001 YS124 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
344397 2001 YM129 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344398 2001 YU144 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
344399 2002 AH4 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344400 2002 AA7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL