Danh sách tiểu hành tinh/345301–345400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
345301 2005 WJ166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
345302 2005 WA173 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
345303 2005 WL178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345304 2005 WS197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
345305 2005 WF202 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
345306 2005 WO204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
345307 2005 XW11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345308 2005 XA23 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
345309 2005 XM26 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
345310 2005 XQ31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345311 2005 XU37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345312 2005 XD38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345313 2005 XZ44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
345314 2005 XY52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345315 2005 XQ86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345316 2005 XW114 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
345317 2005 YL6 21/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
345318 2005 YG22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
345319 2005 YU25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345320 2005 YY25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
345321 2005 YX26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345322 2005 YU32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
345323 2005 YS40 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
345324 2005 YG42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345325 2005 YS45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345326 2005 YX46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
345327 2005 YZ48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345328 2005 YS91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
345329 2005 YP96 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345330 2005 YU100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345331 2005 YS103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345332 2005 YU106 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345333 2005 YM107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
345334 2005 YD111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
345335 2005 YE111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
345336 2005 YP115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345337 2005 YP126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345338 2005 YK127 28/12/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
345339 2005 YR145 29/12/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
345340 2005 YK160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345341 2005 YL167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
345342 2005 YE175 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
345343 2005 YF178 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
345344 2005 YG179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
345345 2005 YL179 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
345346 2005 YR179 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
345347 2005 YP188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345348 2005 YF191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345349 2005 YU196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345350 2005 YE205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
345351 2005 YY222 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
345352 2005 YC268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345353 2005 YP272 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345354 2005 YW291 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345355 2006 AC6 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
345356 2006 AP9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
345357 2006 AY10 04/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
345358 2006 AP14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
345359 2006 AX27 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
345360 2006 AX31 05/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
345361 2006 AJ32 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
345362 2006 AY32 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345363 2006 AE36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345364 2006 AA49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
345365 2006 AK70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
345366 2006 AS70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
345367 2006 AU70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
345368 2006 AY70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
345369 2006 AN71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345370 2006 AS88 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
345371 2006 AE96 04/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
345372 2006 BR9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
345373 2006 BO11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345374 2006 BV29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 980 m MPC · JPL
345375 2006 BD31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
345376 2006 BU31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345377 2006 BE36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
345378 2006 BQ38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
345379 2006 BP40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
345380 2006 BS41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
345381 2006 BO51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
345382 2006 BB57 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
345383 2006 BM67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
345384 2006 BR69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345385 2006 BR79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
345386 2006 BW82 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
345387 2006 BG114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
345388 2006 BD118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
345389 2006 BJ120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
345390 2006 BT148 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
345391 2006 BK163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
345392 2006 BP166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
345393 2006 BC169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
345394 2006 BX188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
345395 2006 BC189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
345396 2006 BZ191 30/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
345397 2006 BE196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
345398 2006 BZ206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
345399 2006 BP208 31/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
345400 2006 BJ221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL