Danh sách tiểu hành tinh/344201–344300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
344201 2001 QB107 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344202 2001 QJ111 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344203 2001 QR123 19/08/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
344204 2001 QO149 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
344205 2001 QY149 25/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344206 2001 QZ154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
344207 2001 QD177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
344208 2001 QC252 25/08/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344209 2001 QZ265 20/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
344210 2001 QV292 16/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344211 2001 QE333 17/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344212 2001 RL9 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344213 2001 RL31 06/09/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
344214 2001 RH36 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344215 2001 RW42 06/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
344216 2001 RB54 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
344217 2001 RJ57 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344218 2001 RK65 10/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344219 2001 RT69 10/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344220 2001 RV83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
344221 2001 RY89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
344222 2001 RK106 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344223 2001 RY106 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344224 2001 RK120 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344225 2001 RU122 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
344226 2001 RE138 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344227 2001 RA146 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344228 2001 RN154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
344229 2001 SC 16/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
344230 2001 SR10 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
344231 2001 SX14 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344232 2001 SO25 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
344233 2001 SQ41 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344234 2001 SJ120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344235 2001 SA124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
344236 2001 SC127 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
344237 2001 SG137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344238 2001 SW138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344239 2001 ST140 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
344240 2001 SV143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344241 2001 SQ145 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344242 2001 SA147 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344243 2001 SO147 17/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
344244 2001 SD148 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
344245 2001 SQ155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344246 2001 SN159 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344247 2001 SL179 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
344248 2001 SN202 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
344249 2001 SS241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344250 2001 SL242 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
344251 2001 SV244 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
344252 2001 ST247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
344253 2001 SH249 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
344254 2001 SU251 19/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
344255 2001 SQ262 26/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
344256 2001 SR274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
344257 2001 SL290 29/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
344258 2001 SE295 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
344259 2001 SF303 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
344260 2001 SG305 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
344261 2001 SK311 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
344262 2001 SJ313 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344263 2001 SZ323 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344264 2001 SL329 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
344265 2001 SA338 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
344266 2001 SA343 22/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
344267 2001 SE349 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
344268 2001 SU349 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
344269 2001 SJ354 24/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
344270 2001 SZ354 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
344271 2001 TE19 08/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
344272 2001 TR45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 780 m MPC · JPL
344273 2001 TD48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
344274 2001 TQ50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
344275 2001 TF62 13/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
344276 2001 TD146 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
344277 2001 TX151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
344278 2001 TM153 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
344279 2001 TO167 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
344280 2001 TV174 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
344281 2001 TY175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344282 2001 TV176 14/10/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
344283 2001 TZ179 07/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
344284 2001 TL192 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
344285 2001 TM199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
344286 2001 TG215 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
344287 2001 TD226 14/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
344288 2001 TZ251 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
344289 2001 TX254 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
344290 2001 TV256 15/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
344291 2001 UQ4 21/10/2001 Emerald Lane L. Ball 690 m MPC · JPL
344292 2001 UK12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
344293 2001 US23 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
344294 2001 UQ37 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
344295 2001 UE54 18/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
344296 2001 UH58 11/10/2001 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
344297 2001 UV61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
344298 2001 UX65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
344299 2001 UB77 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
344300 2001 US86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL