Danh sách tiểu hành tinh/343301–343400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343301 2010 AR81 08/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
343302 2010 AE89 08/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
343303 2010 AO95 09/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343304 2010 AC106 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343305 2010 AJ110 13/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
343306 2010 AG115 13/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
343307 2010 AQ120 14/01/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
343308 2010 BN3 16/01/2010 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
343309 2010 BZ3 21/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
343310 2010 BD5 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
343311 2010 BM6 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343312 2010 BH28 18/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
343313 2010 BX40 19/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
343314 2010 BC57 21/01/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
343315 2010 BK61 21/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
343316 2010 BU68 22/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
343317 2010 BV71 23/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
343318 2010 BS73 23/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343319 2010 BD76 24/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
343320 2010 BF84 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
343321 2010 BM96 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
343322 Tomskuniver 2010 CK 06/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
343323 2010 CP1 08/02/2010 Tzec Maun E. Schwab 850 m MPC · JPL
343324 2010 CE3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343325 2010 CS3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
343326 2010 CK6 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
343327 2010 CL8 07/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
343328 2010 CH9 08/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343329 2010 CB14 10/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
343330 2010 CH17 11/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
343331 2010 CY19 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343332 2010 CP22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343333 2010 CA29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343334 2010 CE32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343335 2010 CN32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
343336 2010 CJ35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343337 2010 CY35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343338 2010 CH36 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343339 2010 CO39 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
343340 2010 CE41 05/02/2010 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
343341 2010 CE42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343342 2010 CK42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343343 2010 CJ48 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
343344 2010 CX55 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343345 2010 CQ56 28/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
343346 2010 CF57 14/02/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
343347 2010 CF59 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
343348 2010 CR59 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
343349 2010 CK60 14/02/2010 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
343350 2010 CL60 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
343351 2010 CS61 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343352 2010 CR62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343353 2010 CG63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343354 2010 CU66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343355 2010 CL68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343356 2010 CE75 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
343357 2010 CL75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343358 2010 CE79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343359 2010 CY79 05/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
343360 2010 CC80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
343361 2010 CR81 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
343362 2010 CS81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
343363 2010 CK82 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343364 2010 CZ83 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343365 2010 CE84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343366 2010 CG87 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
343367 2010 CY88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343368 2010 CH91 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
343369 2010 CU93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343370 2010 CS94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343371 2010 CH95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343372 2010 CN96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
343373 2010 CC108 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
343374 2010 CV108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
343375 2010 CF117 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343376 2010 CD122 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343377 2010 CH125 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343378 2010 CN127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343379 2010 CO129 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
343380 2010 CE133 12/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
343381 2010 CW135 14/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
343382 2010 CK138 13/02/2010 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
343383 2010 CQ139 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
343384 2010 CH141 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343385 2010 CA142 05/02/2010 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
343386 2010 CA148 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343387 2010 CA149 22/10/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
343388 2010 CN149 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343389 2010 CZ152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343390 2010 CN153 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343391 2010 CR153 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
343392 2010 CZ154 16/01/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
343393 2010 CE156 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343394 2010 CU161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
343395 2010 CR163 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343396 2010 CH164 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343397 2010 CN166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343398 2010 CO168 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343399 2010 CE170 14/02/2004 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
343400 2010 CN170 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL