Danh sách tiểu hành tinh/343201–343300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343201 2009 VE61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343202 2009 VH67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343203 2009 VZ71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343204 2009 VW93 15/11/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
343205 2009 VQ94 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
343206 2009 VC100 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
343207 2009 VR105 15/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343208 2009 VG108 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343209 2009 VT114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343210 2009 WG1 18/11/2009 Mayhill A. Lowe 650 m MPC · JPL
343211 2009 WV20 17/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
343212 2009 WK27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
343213 2009 WD28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343214 2009 WG34 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343215 2009 WX36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343216 2009 WC37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343217 2009 WL37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343218 2009 WR37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343219 2009 WW43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
343220 2009 WF44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343221 2009 WN45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
343222 2009 WD80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343223 2009 WD82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343224 2009 WO82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343225 2009 WX83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343226 2009 WW84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343227 2009 WA88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343228 2009 WK88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343229 2009 WN89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343230 Corsini 2009 WZ105 22/11/2009 Magasa M. Tonincelli, F. Zanardini 1,2 km MPC · JPL
343231 2009 WS119 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343232 2009 WA121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343233 2009 WV123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343234 2009 WP128 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343235 2009 WK130 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
343236 2009 WZ132 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
343237 2009 WL137 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343238 2009 WX162 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343239 2009 WY184 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
343240 2009 WB189 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
343241 2009 WW192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343242 2009 WM195 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
343243 2009 WX200 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
343244 2009 WP209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343245 2009 WF216 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343246 2009 WN218 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
343247 2009 WE241 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
343248 2009 WV261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
343249 2009 XL7 13/12/2009 Hibiscus N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
343250 2009 XV8 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343251 2009 XH9 12/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 580 m MPC · JPL
343252 2009 XL15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
343253 2009 XD17 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343254 2009 XU17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343255 2009 XK21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
343256 2009 XN22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
343257 2009 XO22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343258 2009 XC25 13/12/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
343259 2009 YZ5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343260 2009 YW14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343261 2009 YP15 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343262 2009 YC20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343263 2009 YU21 28/12/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
343264 2009 YZ21 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343265 2009 YZ23 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343266 2009 YK24 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343267 2009 YO24 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343268 2009 YX24 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343269 2009 YP25 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343270 2010 AE1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343271 2010 AS6 06/01/2010 Jarnac Jarnac Obs. 1,5 km MPC · JPL
343272 2010 AG9 06/01/2010 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
343273 2010 AH12 03/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
343274 2010 AL17 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343275 2010 AC25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343276 2010 AW25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
343277 2010 AQ31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343278 2010 AC34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343279 2010 AH35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343280 2010 AQ37 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
343281 2010 AF38 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
343282 2010 AX40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343283 2010 AW41 06/01/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343284 2010 AE43 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
343285 2010 AT43 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
343286 2010 AA44 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343287 2010 AL45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
343288 2010 AV54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343289 2010 AG63 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343290 2010 AU63 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343291 2010 AD67 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343292 2010 AE67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343293 2010 AB68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343294 2010 AK68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343295 2010 AG70 29/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
343296 2010 AO70 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343297 2010 AN73 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343298 2010 AN76 12/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
343299 2010 AC77 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343300 2010 AD77 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL