Danh sách tiểu hành tinh/342201–342300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342201 2008 SW218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
342202 2008 SE220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
342203 2008 SS220 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
342204 2008 SZ223 26/09/2008 Antares ARO 900 m MPC · JPL
342205 2008 ST225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342206 2008 ST230 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342207 2008 SX230 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
342208 2008 SK236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342209 2008 SL239 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342210 2008 SD240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342211 2008 SG240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342212 2008 ST243 30/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
342213 2008 SD244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
342214 2008 SG246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
342215 2008 SV246 27/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342216 2008 SE248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342217 2008 SS248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342218 2008 SR249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342219 2008 SW253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342220 2008 SQ258 22/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342221 2008 SF260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342222 2008 SH260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342223 2008 SK262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342224 2008 SX262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342225 2008 SN265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342226 2008 SE266 29/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
342227 2008 SW266 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
342228 2008 SB267 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342229 2008 SO267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342230 2008 SO268 27/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
342231 2008 SP268 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342232 2008 SC269 30/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
342233 2008 SW269 23/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342234 2008 SR270 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342235 2008 SE272 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342236 2008 SU272 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
342237 2008 SZ272 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342238 2008 SA273 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342239 2008 SU274 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
342240 2008 SB275 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342241 2008 SR276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342242 2008 SF279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342243 2008 SA282 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342244 2008 SU282 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342245 2008 SC283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342246 2008 SE283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342247 2008 ST284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342248 2008 SC285 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342249 2008 SU285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342250 2008 SQ286 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342251 2008 SU286 23/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
342252 2008 SV288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342253 2008 SR289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342254 2008 SZ295 28/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342255 2008 SL296 29/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342256 2008 SK298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342257 2008 SW298 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342258 2008 SN300 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342259 2008 SB301 23/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342260 2008 SP301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342261 2008 SX302 24/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342262 2008 SS305 28/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
342263 2008 SP306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342264 2008 SP307 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342265 2008 SG308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342266 2008 SS309 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342267 2008 ST309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342268 2008 SV309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342269 2008 SX309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342270 2008 SC310 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342271 2008 TJ5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
342272 2008 TN6 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342273 2008 TY6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
342274 2008 TZ7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
342275 2008 TZ8 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342276 2008 TW9 05/10/2008 Hibiscus N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
342277 2008 TE10 08/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 980 m MPC · JPL
342278 2008 TN14 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342279 2008 TF17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342280 2008 TO19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342281 2008 TV19 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342282 2008 TO21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342283 2008 TS21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342284 2008 TN22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342285 2008 TV22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342286 2008 TT23 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
342287 2008 TX24 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342288 2008 TT25 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342289 2008 TH27 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342290 2008 TS32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342291 2008 TL33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342292 2008 TR33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342293 2008 TZ35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342294 2008 TP38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342295 2008 TX44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342296 2008 TK45 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342297 2008 TL46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342298 2008 TU47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342299 2008 TC48 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342300 2008 TD50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL