Danh sách tiểu hành tinh/343101–343200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343101 2009 DD60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343102 2009 DV62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343103 2009 DJ63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343104 2009 DV64 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343105 2009 DX64 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
343106 2009 DT69 26/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
343107 2009 DA75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343108 2009 DS101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
343109 2009 DV110 22/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
343110 2009 DV123 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343111 2009 DZ125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343112 2009 DL126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343113 2009 DB128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343114 2009 DC129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343115 2009 DR132 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343116 2009 DU132 26/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
343117 2009 DF135 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343118 2009 DX136 25/02/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
343119 2009 EM3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
343120 2009 EN13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343121 2009 EW13 15/03/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
343122 2009 EH15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343123 2009 EV16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343124 2009 EA17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343125 2009 EE17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343126 2009 EQ19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343127 2009 EG21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
343128 2009 EV21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
343129 2009 ER26 04/03/2009 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
343130 2009 EU29 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
343131 2009 EM30 06/03/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
343132 2009 FV 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
343133 2009 FY1 17/03/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 4,0 km MPC · JPL
343134 Bizet 2009 FG5 19/03/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 3,5 km MPC · JPL
343135 2009 FS13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
343136 2009 FF24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
343137 2009 FA25 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
343138 2009 FG32 28/03/2009 Tzec Maun E. Schwab 3,5 km MPC · JPL
343139 2009 FE34 21/03/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
343140 2009 FL35 21/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
343141 2009 FB37 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
343142 2009 FE40 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343143 2009 FP41 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
343144 2009 FG42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343145 2009 FO42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343146 2009 FF55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343147 2009 FU67 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
343148 2009 FF69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
343149 2009 FC73 21/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
343150 2009 FX73 29/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
343151 2009 FR76 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343152 2009 FV76 16/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
343153 2009 HY15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343154 2009 HN18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343155 2009 HY39 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
343156 2009 HP66 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343157 Mindaugas 2009 HH68 25/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 4,0 km MPC · JPL
343158 Marsyas 2009 HC82 29/04/2009 Catalina CSS APO 2,0 km MPC · JPL
343159 2009 JD17 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
343160 2009 KS2 19/05/2009 Dauban F. Kugel 6,7 km MPC · JPL
343161 2009 KH3 22/05/2009 Marly P. Kocher 12 km MPC · JPL
343162 2009 PY4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343163 2009 QA 16/08/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
343164 2009 QQ48 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343165 2009 SK102 25/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
343166 2009 SO103 25/09/2009 Socorro LINEAR APO 670 m MPC · JPL
343167 2009 SW125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343168 2009 SU158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
343169 2009 SW192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
343170 2009 SC199 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343171 2009 SQ208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343172 2009 SX283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
343173 2009 SQ326 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
343174 2009 SH333 25/09/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
343175 2009 ST338 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
343176 2009 SZ339 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343177 2009 TB25 14/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
343178 2009 TG36 14/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
343179 2009 UC58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
343180 2009 UZ70 22/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
343181 2009 UB84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
343182 2009 UD85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
343183 2009 UU88 22/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
343184 2009 UH96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
343185 2009 UV102 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
343186 2009 UG111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
343187 2009 UO116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343188 2009 UT144 24/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
343189 2009 UO146 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343190 2009 UE148 14/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
343191 2009 UF154 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343192 2009 VK15 05/09/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
343193 2009 VU19 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343194 2009 VY20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
343195 2009 VT32 12/02/2000 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
343196 2009 VG33 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
343197 2009 VF37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
343198 2009 VU37 08/11/2009 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
343199 2009 VJ47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
343200 2009 VF55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL