Danh sách tiểu hành tinh/33301–33400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33301 1998 KH47 22/05/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
33302 1998 KV48 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
33303 1998 KW48 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33304 1998 KH50 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33305 1998 KQ50 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33306 1998 KT50 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33307 1998 KX52 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33308 1998 KR53 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33309 1998 KY53 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33310 1998 KF54 23/05/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33311 1998 KX54 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33312 1998 KG57 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33313 1998 KJ60 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33314 1998 KX60 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33315 1998 KA63 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33316 1998 KY65 27/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33317 1998 MT5 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
33318 1998 MU9 19/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33319 Kunqu 1998 MJ41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
33320 1998 OP12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
33321 1998 QL 17/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,4 km MPC · JPL
33322 1998 QQ5 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33323 1998 QN53 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
33324 1998 QE56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33325 1998 RH3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33326 1998 RJ4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
33327 1998 RV4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33328 Archanaverma 1998 RV41 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33329 Stefanwan 1998 RY77 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
33330 Barèges 1998 SW 16/09/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
33331 1998 SY21 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
33332 1998 SN34 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
33333 1998 SP66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
33334 Turon 1998 VM4 11/11/ 1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
33335 Guibert 1998 VQ4 11/11/ 1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
33336 1998 VF7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
33337 Amberyang 1998 VA11 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33338 1998 VF21 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33339 1998 VR32 15/11/ 1998 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
33340 1998 VG44 14/11/ 1998 Steward Observatory J. A. Larsen, N. Danzl, A. Gleason 222 km MPC · JPL
33341 1998 WA5 19/11/ 1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
33342 1998 WT24 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
33343 Madorobin 1998 XT10 15/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
33344 Madymesple 1998 XN13 15/12/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
33345 Nataliedessay 1998 XC14 15/12/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
33346 Sabinedevieilhe 1998 XD14 15/12/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
33347 Maryzhu 1998 XJ35 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33348 Stevelliott 1998 XO39 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
33349 1998 XF72 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33350 1998 XY86 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33351 1998 XZ89 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33352 1998 XF95 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33353 Chattopadhyay 1998 XU95 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33354 1998 YZ16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
33355 1998 YJ19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
33356 1999 AM3 09/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,1 km MPC · JPL
33357 1999 AX5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
33358 1999 AD8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
33359 1999 AD19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
33360 1999 AK25 15/01/1999 Monte Agliale S. Donati 4,4 km MPC · JPL
33361 1999 AU25 15/01/1999 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
33362 1999 BP1 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
33363 1999 BO4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
33364 1999 BX5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
33365 1999 BQ6 20/01/1999 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
33366 1999 BF7 21/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
33367 1999 BD8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
33368 1999 BD9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
33369 1999 BE11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
33370 1999 BQ11 20/01/1999 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
33371 1999 BS11 21/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
33372 Jonathanchung 1999 BP23 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33373 1999 BL28 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
33374 1999 CE2 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
33375 1999 CD4 09/02/1999 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
33376 Medi 1999 CZ8 06/02/1999 Pianoro V. Goretti 4,8 km MPC · JPL
33377 Večerníček 1999 CR9 12/02/1999 Ondřejov P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
33378 1999 CE14 13/02/1999 Gekko T. Kagawa 2,3 km MPC · JPL
33379 Rohandalvi 1999 CX23 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33380 1999 CC33 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33381 1999 CD33 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
33382 Indranidas 1999 CE33 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
33383 Edupuganti 1999 CV36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33384 Jacyfang 1999 CV42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
33385 1999 CY46 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
33386 1999 CJ48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
33387 1999 CA49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
33388 1999 CH50 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
33389 Isairisgreco 1999 CZ50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33390 Hajlasz 1999 CJ51 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33391 1999 CN51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33392 Blakehord 1999 CH54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33393 Khandelwal 1999 CL54 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33394 Nathaniellee 1999 CR54 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
33395 Dylanli 1999 CU54 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
33396 Vrindamadan 1999 CU56 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
33397 Prathiknaidu 1999 CG57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
33398 1999 CQ58 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
33399 Emilyann 1999 CC59 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
33400 Laurapierson 1999 CJ59 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL