Danh sách tiểu hành tinh/342701–342800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342701 2008 VH75 03/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342702 2008 VW77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342703 2008 VP78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342704 2008 VJ79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342705 2008 VS79 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
342706 2008 VD80 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
342707 2008 VJ80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342708 2008 WG1 17/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342709 2008 WW1 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
342710 2008 WR2 18/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
342711 2008 WH3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342712 2008 WC10 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342713 2008 WP12 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342714 2008 WF13 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
342715 2008 WU13 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342716 2008 WU14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342717 2008 WB15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
342718 2008 WE16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342719 2008 WW16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342720 2008 WQ21 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342721 2008 WC23 18/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342722 2008 WJ23 18/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342723 2008 WL23 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
342724 2008 WA24 18/11/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
342725 2008 WL25 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342726 2008 WQ25 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342727 2008 WP32 20/11/2008 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
342728 2008 WD34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342729 2008 WG34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342730 2008 WB39 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342731 2008 WD40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342732 2008 WW41 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342733 2008 WO42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342734 2008 WF43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342735 2008 WZ44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342736 2008 WK46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342737 2008 WV48 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342738 2008 WB49 18/11/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
342739 2008 WS49 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342740 2008 WM51 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342741 2008 WK54 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342742 2008 WU54 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
342743 2008 WT60 19/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342744 2008 WD61 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342745 2008 WT61 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
342746 2008 WV62 21/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
342747 2008 WK63 20/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
342748 2008 WU65 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342749 2008 WU66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342750 2008 WN67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342751 2008 WW67 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342752 2008 WY68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342753 2008 WU73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
342754 2008 WJ75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342755 2008 WG78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
342756 2008 WK79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342757 2008 WX81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342758 2008 WF83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342759 2008 WD85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342760 2008 WV88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
342761 2008 WL92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
342762 2008 WW94 26/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
342763 2008 WD95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,2 km MPC · JPL
342764 Alantitus 2008 WL95 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342765 2008 WB97 28/11/2008 Piszkéstető K. Sárneczky, C. Orgel 1,0 km MPC · JPL
342766 2008 WC97 17/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
342767 2008 WU97 19/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342768 2008 WL98 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342769 2008 WS98 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
342770 2008 WV98 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
342771 2008 WH101 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
342772 2008 WK101 27/11/2008 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
342773 2008 WM101 27/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
342774 2008 WP101 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
342775 2008 WO102 19/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342776 2008 WN103 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342777 2008 WH106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342778 2008 WN107 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342779 2008 WG108 30/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342780 2008 WN109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342781 2008 WO109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342782 2008 WT110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342783 2008 WE113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342784 2008 WW113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342785 2008 WG114 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342786 2008 WR117 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342787 2008 WA120 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
342788 2008 WL120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342789 2008 WH122 30/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342790 2008 WW122 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342791 2008 WJ125 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342792 2008 WT126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
342793 2008 WR129 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342794 2008 WA134 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342795 2008 WJ134 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
342796 2008 WD135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342797 2008 WU135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342798 2008 WW135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342799 2008 WV136 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342800 2008 WO137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL