Danh sách tiểu hành tinh/342801–342900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342801 2008 WH139 30/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342802 2008 WQ139 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
342803 2008 WH140 17/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342804 2008 WX140 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342805 2008 WO141 12/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342806 2008 WU141 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342807 2008 XO1 02/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
342808 2008 XV1 04/12/2008 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
342809 2008 XK3 04/12/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,1 km MPC · JPL
342810 2008 XQ3 02/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
342811 2008 XW3 02/12/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
342812 2008 XR4 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
342813 2008 XE6 04/12/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
342814 2008 XR6 04/12/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
342815 2008 XU6 03/12/2008 Marly P. Kocher 1,5 km MPC · JPL
342816 2008 XV6 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
342817 2008 XQ8 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342818 2008 XD14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342819 2008 XJ16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342820 2008 XP16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342821 2008 XQ20 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342822 2008 XO21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
342823 2008 XQ29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342824 2008 XB30 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
342825 2008 XS30 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342826 2008 XE31 11/04/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
342827 2008 XL35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
342828 2008 XP35 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342829 2008 XG36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342830 2008 XQ36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342831 2008 XG37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342832 2008 XR38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342833 2008 XJ40 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
342834 2008 XQ42 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342835 2008 XX46 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
342836 2008 XN47 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342837 2008 XA49 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342838 2008 XM49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
342839 2008 XD55 07/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
342840 2008 XU55 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342841 2008 YG 17/12/2008 Hibiscus N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
342842 2008 YB3 18/12/2008 Siding Spring SSS 67 km MPC · JPL
342843 Davidbowie 2008 YN3 21/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
342844 2008 YA4 22/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,1 km MPC · JPL
342845 2008 YF4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
342846 2008 YV4 20/12/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
342847 2008 YL5 22/12/2008 Mayhill A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
342848 2008 YQ5 22/12/2008 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
342849 2008 YF10 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342850 2008 YB11 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342851 2008 YV12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342852 2008 YX12 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
342853 2008 YA14 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342854 2008 YF14 20/12/2008 Lulin Observatory LUSS 2,3 km MPC · JPL
342855 2008 YL15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342856 2008 YM15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342857 2008 YN17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342858 2008 YF18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342859 2008 YF23 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
342860 2008 YL23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342861 2008 YF24 22/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
342862 2008 YL27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
342863 2008 YO30 30/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
342864 2008 YF32 31/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 4,4 km MPC · JPL
342865 2008 YN32 20/12/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
342866 2008 YU32 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 340 m MPC · JPL
342867 2008 YP34 31/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
342868 2008 YJ35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342869 2008 YJ38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342870 2008 YY38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342871 2008 YE40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
342872 2008 YQ40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
342873 2008 YS40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342874 2008 YP42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342875 2008 YP49 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342876 2008 YG52 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342877 2008 YV52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342878 2008 YP54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342879 2008 YV54 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
342880 2008 YX56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342881 2008 YC58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342882 2008 YO58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342883 2008 YG64 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
342884 2008 YE71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
342885 2008 YK74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342886 2008 YM83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342887 2008 YT84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
342888 2008 YK85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342889 2008 YM85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342890 2008 YJ94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342891 2008 YF95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
342892 2008 YG99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342893 2008 YG100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342894 2008 YP100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342895 2008 YT100 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
342896 2008 YW101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342897 2008 YM107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342898 2008 YZ110 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342899 2008 YW113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342900 2008 YZ117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL