Danh sách tiểu hành tinh/343701–343800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343701 2011 DB42 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
343702 2011 DN50 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
343703 2011 EY3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343704 2011 ES12 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343705 2011 EZ16 13/01/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
343706 2011 EN17 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
343707 2011 ET17 13/09/1980 Palomar S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
343708 2011 EV20 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
343709 2011 EG25 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343710 2011 EM25 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343711 2011 EN25 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
343712 2011 ES26 05/10/2002 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
343713 2011 ED36 14/06/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
343714 2011 EL37 05/10/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
343715 2011 ER39 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343716 2011 EW54 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343717 2011 EZ64 31/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
343718 2011 EP66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
343719 2011 ES67 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343720 2011 EM68 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343721 2011 EW68 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343722 2011 ED69 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
343723 2011 EY70 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
343724 2011 EK71 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
343725 2011 EN72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343726 2011 EL74 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343727 2011 EY77 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343728 2011 EK78 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
343729 2011 EY81 08/09/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
343730 2011 FY 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343731 2011 FR1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343732 2011 FL2 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
343733 2011 FV5 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343734 2011 FV7 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
343735 2011 FS8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343736 2011 FZ8 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343737 2011 FO9 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
343738 2011 FD12 02/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
343739 2011 FW12 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343740 2011 FE13 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
343741 2011 FW14 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343742 2011 FC15 27/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
343743 Kjurkchieva 2011 FY16 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343744 2011 FL21 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
343745 2011 FB30 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343746 2011 FK31 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343747 2011 FX34 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
343748 2011 FM36 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343749 2011 FY47 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
343750 2011 FA48 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343751 2011 FN48 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343752 2011 FQ48 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343753 2011 FT51 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
343754 2011 FG56 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
343755 2011 FJ56 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
343756 2011 FF60 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,5 km MPC · JPL
343757 2011 FM63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343758 2011 FY82 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343759 2011 FE83 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343760 2011 FS83 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343761 2011 FT88 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
343762 2011 FC103 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
343763 2011 FQ120 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
343764 2011 FO126 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343765 2011 FN130 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343766 2011 FZ140 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343767 2011 FK141 11/02/2004 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
343768 2011 FD142 13/05/2007 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
343769 2011 FM145 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343770 2011 FJ148 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343771 2011 FY148 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343772 2011 FV149 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
343773 2011 FC150 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343774 2011 FN150 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,0 km MPC · JPL
343775 2011 FA151 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343776 2011 FV154 23/08/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
343777 2011 GL 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343778 2011 GK1 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
343779 2011 GF2 08/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
343780 2011 GQ3 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
343781 2011 GJ13 18/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
343782 2011 GN28 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
343783 2011 GP30 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343784 2011 GZ31 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343785 2011 GB36 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343786 2011 GL37 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
343787 2011 GU41 01/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
343788 2011 GT48 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343789 2011 GU49 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
343790 2011 GH53 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343791 2011 GR56 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343792 2011 GH57 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
343793 2011 GR58 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343794 2011 GO61 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
343795 2011 GO63 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
343796 2011 GA64 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343797 2011 GA65 15/06/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
343798 2011 GB65 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
343799 2011 GE65 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343800 2011 GD66 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL