Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/342601–342700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342601 2008 UW313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342602 2008 UF315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342603 2008 UW315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342604 2008 UY320 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342605 2008 UC321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
342606 2008 UA322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342607 2008 UV322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342608 2008 UM323 31/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
342609 2008 UL324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342610 2008 UO325 15/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
342611 2008 UE327 25/10/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
342612 2008 UN327 30/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
342613 2008 UO331 31/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342614 2008 UH335 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342615 2008 UN336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342616 2008 UJ338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342617 2008 UF339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342618 2008 UV339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342619 2008 UR340 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
342620 Beita 2008 UL341 25/10/2008 La Cañada J. Lacruz 3,4 km MPC · JPL
342621 2008 UR341 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342622 2008 UV341 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342623 2008 UC342 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342624 2008 UM342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342625 2008 UP342 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342626 2008 UL343 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
342627 2008 UR343 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342628 2008 UT344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342629 2008 UD346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342630 2008 UL346 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342631 2008 UN346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
342632 2008 UV349 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
342633 2008 UB352 30/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342634 2008 UU352 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342635 2008 UF353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342636 2008 UR353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
342637 2008 UR354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
342638 2008 UW355 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
342639 2008 UZ355 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342640 2008 UD356 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
342641 2008 UM356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342642 2008 UA358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342643 2008 UG360 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
342644 2008 UZ363 26/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
342645 2008 UV364 29/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
342646 2008 UE367 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
342647 2008 UM368 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
342648 2008 UP369 29/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
342649 2008 UP370 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342650 2008 VQ1 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
342651 2008 VR1 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
342652 2008 VW2 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
342653 2008 VG3 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342654 2008 VJ3 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342655 2008 VO3 03/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
342656 2008 VV3 04/11/2008 Jarnac Jarnac Obs. 2,8 km MPC · JPL
342657 2008 VW3 04/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,8 km MPC · JPL
342658 2008 VC4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
342659 2008 VP4 04/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
342660 2008 VW4 06/11/2008 Nazaret G. Muler 3,7 km MPC · JPL
342661 2008 VK6 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342662 2008 VR10 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342663 2008 VB12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342664 2008 VZ12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342665 2008 VB13 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342666 2008 VC13 06/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,9 km MPC · JPL
342667 2008 VM13 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342668 2008 VZ14 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342669 2008 VP15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342670 2008 VQ15 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342671 2008 VQ16 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342672 2008 VY25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342673 2008 VD31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342674 2008 VE35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
342675 2008 VU35 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342676 2008 VD36 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
342677 2008 VC38 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
342678 2008 VV38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342679 2008 VL39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342680 2008 VN41 03/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
342681 2008 VT46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342682 2008 VT50 04/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
342683 2008 VW52 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342684 2008 VB53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
342685 2008 VL53 06/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
342686 2008 VX57 06/11/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
342687 2008 VL59 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
342688 2008 VZ60 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
342689 2008 VZ61 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342690 2008 VK64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342691 2008 VQ64 10/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
342692 2008 VT66 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
342693 2008 VV67 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342694 2008 VQ69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342695 2008 VD71 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342696 2008 VR71 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
342697 2008 VS71 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
342698 2008 VB72 03/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
342699 2008 VO72 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
342700 2008 VH73 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL