Danh sách tiểu hành tinh/342301–342400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
342301 2008 TC53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
342302 2008 TL53 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
342303 2008 TQ54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342304 2008 TU55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342305 2008 TM60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342306 2008 TN61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342307 2008 TX64 02/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342308 2008 TG65 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342309 2008 TZ65 02/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
342310 2008 TO66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342311 2008 TQ66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
342312 2008 TT67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342313 2008 TF69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
342314 2008 TU70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342315 2008 TS71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
342316 2008 TF72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342317 2008 TL74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
342318 2008 TQ77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
342319 2008 TS79 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342320 2008 TD80 22/08/2004 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
342321 2008 TJ83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342322 2008 TJ84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
342323 2008 TL89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342324 2008 TK92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
342325 2008 TQ94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
342326 2008 TT102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
342327 2008 TQ104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342328 2008 TL105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
342329 2008 TS105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
342330 2008 TC111 06/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
342331 2008 TJ111 06/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
342332 2008 TL111 06/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
342333 2008 TL114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342334 2008 TN114 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342335 2008 TV117 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342336 2008 TJ119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342337 2008 TS119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
342338 2008 TE121 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
342339 2008 TN122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
342340 2008 TH126 06/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342341 2008 TD129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342342 2008 TM132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
342343 2008 TV137 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342344 2008 TD157 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
342345 2008 TZ157 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
342346 2008 TT158 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342347 2008 TS160 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342348 2008 TN162 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
342349 2008 TD166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
342350 2008 TL168 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
342351 2008 TF169 07/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
342352 2008 TZ169 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
342353 2008 TG170 08/10/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
342354 2008 TU170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
342355 2008 TD177 09/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
342356 2008 TB178 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
342357 2008 TY180 08/10/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
342358 2008 TW181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
342359 2008 TB182 01/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
342360 2008 TF182 01/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
342361 2008 TW183 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
342362 2008 TH185 06/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
342363 2008 TK185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
342364 2008 TR185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342365 2008 TX187 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
342366 2008 TZ188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
342367 2008 TK189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
342368 2008 UJ2 20/10/2008 Majdanak Majdanak Obs. 1,2 km MPC · JPL
342369 2008 UF4 24/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
342370 2008 UL4 24/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
342371 2008 UO5 25/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
342372 2008 UQ5 25/10/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
342373 2008 UR9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342374 2008 UH13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
342375 2008 UO14 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342376 2008 UX15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342377 2008 UD19 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
342378 2008 UY26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342379 2008 UB29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
342380 2008 UU29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342381 2008 UT30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342382 2008 UF31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
342383 2008 UL32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342384 2008 UV32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
342385 2008 UA34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
342386 2008 UK34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
342387 2008 UN34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
342388 2008 UT34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
342389 2008 UT38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
342390 2008 UP40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342391 2008 UG41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
342392 2008 UK41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342393 2008 UV42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
342394 2008 UR48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
342395 2008 UU48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
342396 2008 UV50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
342397 2008 UB51 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
342398 2008 UL52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
342399 2008 US52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
342400 2008 UO53 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL