Danh sách tiểu hành tinh/341201–341300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341201 2007 RV80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341202 2007 RP83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341203 2007 RC91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
341204 2007 RX94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341205 2007 RO101 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341206 2007 RD109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341207 2007 RX110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341208 2007 RV111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
341209 2007 RF116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341210 2007 RQ117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
341211 2007 RW118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341212 2007 RY122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341213 2007 RQ124 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341214 2007 RT126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341215 2007 RM127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341216 2007 RB128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341217 2007 RX128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
341218 2007 RG129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
341219 2007 RV130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341220 2007 RV133 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341221 2007 RB135 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341222 2007 RT138 15/09/2007 Lulin LUSS 4,2 km MPC · JPL
341223 2007 RF142 13/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
341224 2007 RH142 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341225 2007 RB143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
341226 2007 RW143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
341227 2007 RM146 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
341228 2007 RK150 14/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
341229 2007 RJ153 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341230 2007 RO153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341231 2007 RG156 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341232 2007 RY158 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
341233 2007 RJ162 13/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
341234 2007 RD169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341235 2007 RP169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341236 2007 RM171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341237 2007 RO171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341238 2007 RQ174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341239 2007 RW174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341240 2007 RB176 08/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
341241 2007 RD176 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341242 2007 RH178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341243 2007 RJ179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341244 2007 RD189 10/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
341245 2007 RG191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341246 2007 RP202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341247 2007 RP203 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341248 2007 RQ203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341249 2007 RD205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341250 2007 RX206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341251 2007 RR208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341252 2007 RP212 11/09/2007 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
341253 2007 RS214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341254 2007 RC215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341255 2007 RM216 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
341256 2007 RB228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341257 2007 RD230 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341258 2007 RM233 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341259 2007 RR233 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341260 2007 RA234 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341261 2007 RS235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341262 2007 RJ246 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341263 2007 RR249 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341264 2007 RF250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341265 2007 RJ251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
341266 2007 RL254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341267 2007 RR254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341268 2007 RJ258 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
341269 2007 RC261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341270 2007 RE264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341271 2007 RL271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
341272 2007 RS271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341273 2007 RY280 13/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
341274 2007 RD281 13/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
341275 2007 RG283 15/09/2007 Palomar Palomar Obs. 84 km MPC · JPL
341276 2007 RD284 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341277 2007 RG284 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341278 2007 RL284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
341279 2007 RV284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
341280 2007 RA285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341281 2007 RC285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341282 2007 RX285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
341283 2007 RA290 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
341284 2007 RA291 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341285 2007 RY292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341286 2007 RN293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341287 2007 RS293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
341288 2007 RA294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341289 2007 RC294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341290 2007 RE294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341291 2007 RD296 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341292 2007 RW298 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341293 2007 RJ302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
341294 2007 RK308 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341295 2007 RE311 05/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
341296 2007 RQ316 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341297 2007 RB317 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341298 2007 RP317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341299 2007 RQ317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341300 2007 RX317 10/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL