Danh sách tiểu hành tinh/33201–33300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
33201 Thomasartiss 1998 FL54 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
33202 Davignon 1998 FY54 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33203 1998 FA57 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
33204 1998 FP57 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33205 Graigmarx 1998 FH58 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33206 1998 FB60 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33207 1998 FU64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33208 1998 FL65 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33209 1998 FD67 20/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33210 Johnrobertson 1998 FC70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
33211 1998 FG74 30/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,7 km MPC · JPL
33212 1998 FG76 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
33213 Diggs 1998 FB80 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
33214 1998 FP90 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33215 Garyjones 1998 FU90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
33216 1998 FW96 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
33217 Bonnybasu 1998 FJ97 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
33218 1998 FO106 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
33219 De Los Santos 1998 FN107 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33220 1998 FS109 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
33221 Raqueljacobson 1998 FS111 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
33222 Gillingham 1998 FG112 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33223 1998 FT113 31/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33224 Lesrogers 1998 FG114 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
33225 1998 FA118 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
33226 Melissamacko 1998 FW121 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33227 1998 FX121 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33228 1998 FZ121 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
33229 1998 FC124 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
33230 Libbyrobertson 1998 FC128 25/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33231 1998 FH146 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33232 1998 GE3 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33233 1998 GT6 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
33234 1998 GL7 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33235 1998 GB8 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
33236 1998 GV8 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33237 1998 GY8 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33238 1998 GE9 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33239 1998 GO9 02/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33240 1998 HC3 20/04/1998 Kleť Kleť Obs. 6,3 km MPC · JPL
33241 1998 HX5 21/04/1998 Caussols ODAS 8,1 km MPC · JPL
33242 1998 HR6 22/04/1998 Caussols ODAS 7,2 km MPC · JPL
33243 1998 HY7 24/04/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
33244 1998 HO13 18/04/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
33245 1998 HV14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
33246 1998 HK17 18/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33247 Iannacone 1998 HO18 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33248 Nataliehowell 1998 HY18 18/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
33249 Pamelasvenson 1998 HE22 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
33250 1998 HO23 25/04/1998 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
33251 1998 HS24 22/04/1998 Uccle T. Pauwels 5,5 km MPC · JPL
33252 1998 HA28 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
33253 1998 HJ29 20/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
33254 Sundaresakumar 1998 HE30 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
33255 Kathybush 1998 HB32 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
33256 1998 HK35 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
33257 1998 HS37 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
33258 Femariebustos 1998 HX38 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
33259 1998 HL39 20/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
33260 1998 HJ43 24/04/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
33261 Ginagarlie 1998 HQ45 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
33262 1998 HK51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
33263 Willhutch 1998 HP53 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
33264 Maryrogers 1998 HM56 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
33265 1998 HC63 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
33266 1998 HW78 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33267 1998 HY93 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33268 1998 HZ93 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
33269 Broccoli 1998 HC95 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
33270 Katiecrysup 1998 HJ99 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
33271 1998 HS101 28/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
33272 1998 HC102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
33273 1998 HM103 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
33274 Beaubingham 1998 HT105 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
33275 1998 HD115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
33276 1998 HS115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
33277 1998 HO119 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33278 1998 HR119 23/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
33279 1998 HA120 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
33280 1998 HT120 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
33281 1998 HE125 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
33282 Arjunramani 1998 HZ129 19/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33283 1998 HJ148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
33284 1998 HD153 24/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
33285 1998 JR2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
33286 1998 KA 16/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,4 km MPC · JPL
33287 1998 KE1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
33288 Shixian 1998 KL4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
33289 1998 KP5 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
33290 Carloszuluaga 1998 KZ7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
33291 1998 KP9 20/05/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
33292 1998 KT26 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
33293 1998 KM31 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
33294 1998 KM35 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
33295 1998 KV40 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
33296 1998 KN42 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
33297 1998 KW44 22/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
33298 1998 KY44 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
33299 1998 KN45 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
33300 1998 KP45 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL