Danh sách tiểu hành tinh/341801–341900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341801 2007 XQ27 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
341802 2007 XG29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341803 2007 XL32 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
341804 2007 XC35 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341805 2007 XT35 13/12/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
341806 2007 XA37 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341807 2007 XS41 15/12/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
341808 2007 XF43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341809 2007 XE44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341810 2007 XQ49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
341811 2007 XS49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341812 2007 XB55 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341813 2007 XH57 28/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
341814 2007 XR57 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
341815 2007 XY57 05/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
341816 2007 YK 16/12/2007 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
341817 2007 YV2 17/12/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
341818 2007 YX16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
341819 2007 YE32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
341820 2007 YT51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
341821 2007 YS52 30/12/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
341822 2007 YW65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341823 2007 YB69 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
341824 2008 AZ5 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341825 2008 AE22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
341826 Aurelbaier 2008 AC30 10/01/2008 Marly P. Kocher 3,9 km MPC · JPL
341827 2008 AH87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341828 2008 BK2 18/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,0 km MPC · JPL
341829 2008 BF39 30/01/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
341830 2008 CY53 07/02/2008 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
341831 2008 CU64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
341832 2008 CP72 09/02/2008 Črni Vrh Črni Vrh 650 m MPC · JPL
341833 2008 CS89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341834 2008 CY106 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341835 2008 CB136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
341836 2008 CH144 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
341837 2008 CT200 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
341838 2008 CW205 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
341839 2008 DP5 27/02/2008 Mayhill W. G. Dillon 2,8 km MPC · JPL
341840 2008 DR49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
341841 2008 DN52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
341842 2008 DG79 27/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
341843 2008 EV5 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 400 m MPC · JPL
341844 2008 EF29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
341845 2008 EQ39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341846 2008 EV55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
341847 2008 EC121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341848 2008 EV147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341849 2008 FT20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341850 2008 FM21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
341851 2008 FC30 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
341852 2008 FQ50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
341853 2008 FH57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341854 2008 FO63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341855 2008 FF79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
341856 2008 FN94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
341857 2008 FV100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
341858 2008 FQ112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
341859 2008 FW112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
341860 2008 FM117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341861 2008 FA118 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341862 2008 FC124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
341863 2008 FB126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341864 2008 FE130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
341865 2008 FA132 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
341866 2008 FS132 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
341867 2008 FL134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
341868 2008 GU1 04/04/2008 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
341869 2008 GW6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
341870 2008 GS31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
341871 2008 GH38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
341872 2008 GW44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
341873 2008 GT45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341874 2008 GB53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
341875 2008 GX56 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
341876 2008 GW77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
341877 2008 GA78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
341878 2008 GL86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
341879 2008 GT86 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
341880 2008 GT87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
341881 2008 GM94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
341882 2008 GA101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341883 2008 GS104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
341884 2008 GA120 30/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
341885 2008 GB131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
341886 2008 GG132 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
341887 2008 GM133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
341888 2008 GT143 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
341889 2008 HF 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
341890 2008 HK12 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
341891 2008 HK18 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
341892 2008 HM20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
341893 2008 HF21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
341894 2008 HR21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
341895 2008 HW21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
341896 2008 HR36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
341897 2008 HJ43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
341898 2008 HJ51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
341899 2008 HK53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
341900 2008 HE54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL