Danh sách tiểu hành tinh/340801–340900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340801 2006 TZ68 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
340802 2006 TD70 11/10/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
340803 2006 TC71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340804 2006 TR78 12/10/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
340805 2006 TY98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
340806 2006 TQ103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
340807 2006 TO105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340808 2006 TF111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
340809 2006 UA3 16/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
340810 2006 UY4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340811 2006 UR11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
340812 2006 UM20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340813 2006 UD26 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
340814 2006 UR29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
340815 2006 UW55 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340816 2006 UE56 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
340817 2006 UE80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340818 2006 UQ82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
340819 2006 UT87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
340820 2006 UU96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340821 2006 UQ110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
340822 2006 UT125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
340823 2006 UY131 19/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340824 2006 UN147 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
340825 2006 UL148 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340826 2006 UF152 20/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
340827 2006 UR175 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340828 2006 UW175 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
340829 2006 UD209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
340830 2006 UU241 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340831 2006 UO242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
340832 2006 UE262 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340833 2006 UU270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
340834 2006 UP306 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
340835 2006 VO4 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
340836 2006 VO13 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340837 2006 VC96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340838 2006 VL129 15/11/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
340839 2006 VB139 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
340840 2006 WF11 16/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340841 2006 WJ39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
340842 2006 WT69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340843 2006 WJ89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340844 2006 WK139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
340845 2006 WY150 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
340846 2006 XH22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340847 2006 XY26 12/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
340848 2006 XO27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340849 2006 XJ31 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340850 2006 XN37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340851 2006 YZ29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340852 2006 YP34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340853 2006 YP46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
340854 2006 YN54 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340855 2007 AB8 11/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 980 m MPC · JPL
340856 2007 AS23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340857 2007 AL28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340858 2007 BQ5 17/01/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
340859 2007 BQ7 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340860 2007 BL10 17/01/2007 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
340861 2007 BN17 17/01/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
340862 2007 BG23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340863 2007 BH24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
340864 2007 BM24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340865 2007 BY26 24/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340866 2007 BF27 24/01/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
340867 2007 BM49 22/01/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
340868 2007 BC63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340869 2007 BJ69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
340870 2007 BA70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340871 2007 BU75 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
340872 2007 BR76 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
340873 2007 BX76 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340874 2007 BE79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340875 2007 BW101 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340876 2007 CY2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340877 2007 CR10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340878 2007 CE16 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
340879 2007 CF21 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
340880 2007 CE25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340881 2007 CZ25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340882 2007 CH36 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340883 2007 CC39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340884 2007 CA42 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340885 2007 CQ42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
340886 2007 CR45 08/02/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
340887 2007 CQ49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340888 2007 CY52 13/02/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
340889 2007 CL53 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340890 2007 CQ53 15/02/2007 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
340891 Londoncommorch 2007 CO54 14/02/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 1,1 km MPC · JPL
340892 2007 CN57 09/02/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
340893 2007 CQ57 09/02/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
340894 2007 CG60 10/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340895 2007 CH63 15/02/2007 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
340896 2007 CJ63 15/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
340897 2007 CQ64 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340898 2007 DV3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340899 2007 DA15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
340900 2007 DB21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL