Danh sách tiểu hành tinh/341401–341500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
341401 2007 TE158 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
341402 2007 TH161 11/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
341403 2007 TP161 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
341404 2007 TS162 01/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
341405 2007 TZ162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
341406 2007 TT167 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
341407 2007 TU167 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341408 2007 TZ168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
341409 2007 TM170 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
341410 2007 TN173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
341411 2007 TV173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
341412 2007 TQ182 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
341413 2007 TW184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,7 km MPC · JPL
341414 2007 TC186 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
341415 2007 TR186 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
341416 2007 TU189 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
341417 2007 TC195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
341418 2007 TZ198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341419 2007 TC200 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341420 2007 TH201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341421 2007 TW201 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341422 2007 TL203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341423 2007 TZ203 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
341424 2007 TJ204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341425 2007 TP204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341426 2007 TV205 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
341427 2007 TB216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
341428 2007 TB217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341429 2007 TB222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341430 2007 TX222 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341431 2007 TC229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341432 2007 TA230 08/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
341433 2007 TW230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341434 2007 TS231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341435 2007 TJ232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
341436 2007 TC233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341437 2007 TL236 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
341438 2007 TU236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341439 2007 TV238 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341440 2007 TF240 14/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
341441 2007 TA245 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
341442 2007 TK245 08/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341443 2007 TY246 09/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
341444 2007 TP250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
341445 2007 TQ254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341446 2007 TC256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341447 2007 TN261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341448 2007 TG265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341449 2007 TK268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341450 2007 TP269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341451 2007 TB271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
341452 2007 TM271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
341453 2007 TN271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
341454 2007 TP287 12/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
341455 2007 TF299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
341456 2007 TV300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341457 2007 TY303 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341458 2007 TC305 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
341459 2007 TP307 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341460 2007 TY307 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
341461 2007 TX313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341462 2007 TL314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341463 2007 TK315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
341464 2007 TL315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341465 2007 TN315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
341466 2007 TS315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341467 2007 TG317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341468 2007 TN319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341469 2007 TV319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341470 2007 TB324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
341471 2007 TV329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
341472 2007 TD330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
341473 2007 TQ334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
341474 2007 TO344 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
341475 2007 TJ353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
341476 2007 TK354 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
341477 2007 TC362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341478 2007 TD362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
341479 2007 TE362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
341480 2007 TF363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
341481 2007 TK363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
341482 2007 TO363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
341483 2007 TN364 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341484 2007 TV365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
341485 2007 TX365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
341486 2007 TE368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
341487 2007 TK371 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
341488 2007 TZ375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
341489 2007 TN379 13/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341490 2007 TV380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341491 2007 TN381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
341492 2007 TU381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
341493 2007 TZ381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
341494 2007 TA385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341495 2007 TF388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
341496 2007 TZ390 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
341497 2007 TL392 15/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
341498 2007 TG393 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
341499 2007 TH399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
341500 2007 TL399 15/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL