Danh sách tiểu hành tinh/340401–340500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340401 2006 EU35 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340402 2006 EV48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340403 2006 EQ54 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340404 2006 EL62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
340405 2006 EM63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340406 2006 ED65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340407 2006 EZ65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340408 2006 EJ66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340409 2006 ES72 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340410 2006 EV72 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
340411 2006 FC1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340412 2006 FY8 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340413 2006 FS9 23/03/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 920 m MPC · JPL
340414 2006 FC10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
340415 2006 FD10 26/03/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
340416 2006 FZ12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340417 2006 FE13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340418 2006 FA14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340419 2006 FM16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340420 2006 FO17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340421 2006 FY18 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
340422 2006 FD20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
340423 2006 FQ23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340424 2006 FO24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340425 2006 FA27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
340426 2006 FX29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
340427 2006 FZ29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340428 2006 FU31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340429 2006 FB32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340430 2006 FD32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340431 2006 FM35 24/03/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
340432 2006 FP38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340433 2006 FC46 25/03/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
340434 2006 FH46 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
340435 2006 FB50 31/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
340436 2006 FG54 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340437 2006 FH54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340438 2006 GA2 03/04/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,5 km MPC · JPL
340439 2006 GA16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340440 2006 GY18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340441 2006 GU21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340442 2006 GK23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340443 2006 GU23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340444 2006 GA25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340445 2006 GS26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340446 2006 GR32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340447 2006 GX34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340448 2006 GA36 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340449 2006 GE39 09/04/2006 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
340450 2006 GX39 03/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
340451 2006 GQ40 06/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
340452 2006 GS42 07/04/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
340453 2006 GB44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340454 2006 GN47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340455 2006 GZ47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340456 2006 GK52 02/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
340457 2006 HY1 18/04/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
340458 2006 HF7 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
340459 2006 HA9 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340460 2006 HD9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340461 2006 HJ15 19/04/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
340462 2006 HW16 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340463 2006 HH19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340464 2006 HZ23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340465 2006 HN26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340466 2006 HB27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340467 2006 HO29 23/04/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
340468 2006 HU29 18/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
340469 2006 HY33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340470 2006 HW34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340471 2006 HK36 20/04/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
340472 2006 HP43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
340473 2006 HB46 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
340474 2006 HB47 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340475 2006 HY47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340476 2006 HZ47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340477 2006 HV53 19/04/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
340478 2006 HC57 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
340479 Broca 2006 HO57 28/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 1,7 km MPC · JPL
340480 2006 HA67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340481 2006 HO67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340482 2006 HP67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340483 2006 HW73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340484 2006 HG77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340485 2006 HN78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
340486 2006 HM79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340487 2006 HV81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340488 2006 HQ84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340489 2006 HV85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340490 2006 HD87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340491 2006 HC91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
340492 2006 HP96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340493 2006 HU96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340494 2006 HE97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340495 2006 HS99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340496 2006 HG101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340497 2006 HT106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340498 2006 HG116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340499 2006 HH116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340500 2006 HB117 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL