Danh sách tiểu hành tinh/340901–341000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340901 2007 DU25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340902 2007 DK26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340903 2007 DX26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340904 2007 DE33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340905 2007 DT33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
340906 2007 DB37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
340907 2007 DC38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340908 2007 DM38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
340909 2007 DP38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
340910 2007 DZ46 21/02/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
340911 2007 DB52 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340912 2007 DX53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
340913 2007 DH64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340914 2007 DU72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340915 2007 DW75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
340916 2007 DM80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340917 2007 DP91 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
340918 2007 DZ95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340919 2007 DU96 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340920 2007 DM105 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
340921 2007 DB111 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
340922 2007 DY111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340923 2007 DE112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340924 2007 DD114 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340925 2007 DG115 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340926 2007 EP 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340927 2007 EK2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
340928 2007 EU4 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340929 Bourgelat 2007 ET9 09/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 650 m MPC · JPL
340930 2007 EF11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340931 2007 EH12 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
340932 2007 EE17 23/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340933 2007 EQ20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
340934 2007 EJ21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340935 2007 EP21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340936 2007 EF25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340937 2007 EV34 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
340938 2007 EF37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340939 2007 EP39 12/03/2007 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
340940 2007 EK41 09/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
340941 2007 EY43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340942 2007 EB45 09/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340943 2007 EC45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
340944 2007 EO45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340945 2007 EA49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340946 2007 EO56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
340947 2007 EJ58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340948 2007 ES66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
340949 2007 EO68 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
340950 2007 EV70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340951 2007 ER71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
340952 2007 EN75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340953 2007 EU77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
340954 2007 EL79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340955 2007 EY81 11/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
340956 2007 EK85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340957 2007 ER88 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
340958 2007 ET88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340959 2007 EZ89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340960 2007 EH92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340961 2007 EW92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
340962 2007 ET98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340963 2007 EH101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
340964 2007 EJ101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340965 2007 EA105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340966 2007 EG106 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340967 2007 EA111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340968 2007 EL112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340969 2007 EF116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340970 2007 EP117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340971 2007 EY117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340972 2007 EM130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340973 2007 EF137 10/02/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340974 2007 EW137 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
340975 2007 EG141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340976 2007 EH167 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
340977 2007 EK167 12/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
340978 2007 ET167 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340979 2007 EF169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340980 Bad Vilbel 340980|Bad Vilbel}} 15/03/2007 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 940 m MPC · JPL
340981 2007 EC175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340982 2007 EB176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
340983 2007 EC181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340984 2007 EW182 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
340985 2007 ED183 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340986 2007 ET185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
340987 2007 EY191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
340988 2007 EM192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340989 2007 EU192 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340990 2007 EB198 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340991 2007 EH198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340992 2007 EJ198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
340993 2007 EL199 13/03/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
340994 2007 EA210 08/03/2007 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
340995 2007 EK212 08/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
340996 2007 EL214 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340997 2007 EO215 12/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340998 2007 EP215 12/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
340999 2007 EV216 15/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
341000 2007 EK220 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also