Danh sách tiểu hành tinh/340301–340400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340301 2006 CP45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340302 2006 CM47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340303 2006 CO50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
340304 2006 CL52 08/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
340305 2006 CF60 01/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
340306 2006 CD69 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340307 2006 DJ 17/02/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2,6 km MPC · JPL
340308 2006 DH1 21/02/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
340309 2006 DD2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340310 2006 DR2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340311 2006 DY4 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
340312 2006 DK6 20/02/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
340313 2006 DV7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340314 2006 DA8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340315 2006 DW11 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340316 2006 DY16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340317 2006 DK17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340318 2006 DR19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340319 2006 DT19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340320 2006 DC23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340321 2006 DW26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
340322 2006 DM28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
340323 2006 DO31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
340324 2006 DV32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
340325 2006 DB34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340326 2006 DN35 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340327 2006 DN36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
340328 2006 DX36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340329 2006 DP37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
340330 2006 DU37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340331 2006 DP38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340332 2006 DT39 22/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340333 2006 DN40 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
340334 2006 DK43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340335 2006 DZ44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
340336 2006 DO46 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
340337 2006 DR47 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
340338 2006 DQ52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
340339 2006 DR52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340340 2006 DG54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340341 2006 DP55 24/02/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
340342 2006 DD56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
340343 2006 DV57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340344 2006 DQ58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340345 2006 DY58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340346 2006 DL63 25/02/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
340347 2006 DJ67 22/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
340348 2006 DS70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
340349 2006 DT73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340350 2006 DX75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
340351 2006 DH80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340352 2006 DY84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340353 2006 DP89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340354 2006 DV90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340355 2006 DM91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340356 2006 DO94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340357 2006 DP94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340358 2006 DZ94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340359 2006 DG95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340360 2006 DF98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
340361 2006 DX106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340362 2006 DE109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
340363 2006 DF116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340364 2006 DS124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340365 2006 DY124 24/02/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340366 2006 DC126 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340367 2006 DF129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340368 2006 DC135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340369 2006 DV140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340370 2006 DN143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340371 2006 DT152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340372 2006 DQ161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340373 2006 DR168 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340374 2006 DZ181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340375 2006 DL185 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340376 2006 DV187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340377 2006 DE189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340378 2006 DT189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340379 2006 DR190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340380 2006 DW192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340381 2006 DU197 24/02/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
340382 2006 DV197 24/02/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
340383 2006 DX203 24/02/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
340384 2006 DL207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340385 2006 DB209 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340386 2006 EU1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
340387 2006 ES4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340388 2006 EK13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
340389 2006 EQ14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340390 2006 EF15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340391 2006 ER15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340392 2006 EC17 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340393 2006 EF17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340394 2006 EH27 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
340395 2006 EJ27 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340396 2006 EU29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340397 2006 EK32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340398 2006 EJ33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340399 2006 EX34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340400 2006 EM35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL