Danh sách tiểu hành tinh/340201–340300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340201 2006 AB15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340202 2006 AZ15 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340203 2006 AR19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340204 2006 AD33 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
340205 2006 AE33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
340206 2006 AF33 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
340207 2006 AA34 06/01/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340208 2006 AA40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
340209 2006 AY52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
340210 2006 AU54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340211 2006 AR61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
340212 2006 AW69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340213 2006 AK72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340214 2006 AV74 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
340215 2006 AO84 06/01/2006 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
340216 2006 AA93 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340217 2006 AJ96 06/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340218 2006 AP98 07/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
340219 2006 AQ105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
340220 2006 BP 20/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
340221 2006 BV11 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340222 2006 BM24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340223 2006 BS32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340224 2006 BY50 25/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
340225 2006 BR54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340226 2006 BV60 18/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340227 2006 BZ62 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340228 2006 BZ65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340229 2006 BS68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
340230 2006 BN72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340231 2006 BH74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340232 2006 BP77 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340233 2006 BM80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340234 2006 BH81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340235 2006 BL81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
340236 2006 BE85 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
340237 2006 BU85 25/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
340238 2006 BL88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340239 2006 BA91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340240 2006 BJ93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340241 2006 BK93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340242 2006 BB100 22/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
340243 2006 BZ109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340244 2006 BR115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340245 2006 BW115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340246 2006 BU117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
340247 2006 BP118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340248 2006 BB121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340249 2006 BG123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340250 2006 BK124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
340251 2006 BB128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340252 2006 BB130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340253 2006 BJ131 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340254 2006 BL133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340255 2006 BK136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
340256 2006 BW139 30/01/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,2 km MPC · JPL
340257 2006 BU142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
340258 2006 BF148 22/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
340259 2006 BG151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340260 2006 BY153 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
340261 2006 BY155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340262 2006 BH156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
340263 2006 BX157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340264 2006 BU158 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340265 2006 BO161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
340266 2006 BM163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340267 2006 BW172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340268 2006 BY178 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
340269 2006 BW181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340270 2006 BL183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
340271 2006 BY184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340272 2006 BO190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340273 2006 BP193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340274 2006 BU195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340275 2006 BY212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340276 2006 BD217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
340277 2006 BC223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340278 2006 BK223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340279 2006 BY228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
340280 2006 BA229 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340281 2006 BL233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340282 2006 BD261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340283 2006 BG265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340284 2006 BE269 27/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
340285 2006 BZ270 26/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
340286 2006 BX273 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340287 2006 BY277 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340288 2006 BD279 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
340289 2006 BB280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
340290 2006 BH282 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340291 2006 CV 03/02/2006 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
340292 2006 CD3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340293 2006 CX3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340294 2006 CO5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
340295 2006 CX7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
340296 2006 CE9 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340297 2006 CU11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340298 2006 CB29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340299 2006 CS40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
340300 2006 CT40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL