Danh sách tiểu hành tinh/340101–340200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340101 2005 WO108 29/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
340102 2005 WS109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
340103 2005 WE116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
340104 2005 WR117 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
340105 2005 WC118 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340106 2005 WW120 30/11/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
340107 2005 WY128 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
340108 2005 WY139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340109 2005 WC147 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340110 2005 WO147 25/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
340111 2005 WZ155 29/11/2005 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
340112 2005 WY164 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340113 2005 WM168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340114 2005 WW170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
340115 2005 WE176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340116 2005 WF192 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
340117 2005 WT192 26/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340118 2005 WW192 26/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
340119 2005 WO193 28/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340120 2005 WL197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340121 2005 WX199 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
340122 2005 WG201 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
340123 2005 WY207 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
340124 2005 XD3 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
340125 2005 XH5 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
340126 2005 XQ16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340127 2005 XG18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340128 2005 XX28 02/12/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
340129 2005 XL36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
340130 2005 XK41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
340131 2005 XY51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
340132 2005 XT73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340133 2005 XD82 08/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
340134 2005 XG84 08/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340135 2005 XH117 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
340136 2005 YK6 21/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
340137 2005 YS13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340138 2005 YK24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340139 2005 YX24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
340140 2005 YW25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340141 2005 YQ33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
340142 2005 YM39 26/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
340143 2005 YV42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340144 2005 YJ43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340145 2005 YG52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340146 2005 YH52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
340147 2005 YA54 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
340148 2005 YG62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
340149 2005 YL63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340150 2005 YB71 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340151 2005 YX73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340152 2005 YV82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340153 2005 YP83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
340154 2005 YN89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340155 2005 YW92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
340156 2005 YR97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
340157 2005 YG99 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340158 2005 YD100 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340159 2005 YQ103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340160 2005 YV112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
340161 2005 YE114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
340162 2005 YD120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340163 2005 YO133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340164 2005 YY138 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
340165 2005 YS140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340166 2005 YM144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
340167 2005 YE146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340168 2005 YA148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
340169 2005 YH151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
340170 2005 YT151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
340171 2005 YU153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
340172 2005 YJ166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340173 2005 YD173 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
340174 2005 YT176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340175 2005 YK178 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
340176 2005 YL182 30/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
340177 2005 YM182 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
340178 2005 YS182 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340179 2005 YN188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
340180 2005 YQ188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340181 2005 YY188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
340182 2005 YO192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340183 2005 YX192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340184 2005 YN196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340185 2005 YT203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340186 2005 YX206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
340187 2005 YE219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
340188 2005 YJ230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340189 2005 YP230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340190 2005 YT240 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340191 2005 YS266 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
340192 2005 YP267 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
340193 2005 YB268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340194 2005 YE271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340195 2005 YA275 25/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
340196 2005 YX275 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
340197 2005 YL290 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
340198 2005 YV291 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340199 2006 AQ5 02/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
340200 2006 AL9 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL