Danh sách tiểu hành tinh/338401–338500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338401 2003 BZ4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,4 km MPC · JPL
338402 2003 BH6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 4,4 km MPC · JPL
338403 2003 BJ11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 990 m MPC · JPL
338404 2003 BK14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
338405 2003 BB19 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
338406 2003 BG21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338407 2003 BS21 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
338408 2003 BL28 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
338409 2003 BQ29 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
338410 2003 BB32 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338411 2003 BH33 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
338412 2003 BD41 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338413 2003 BL48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
338414 2003 BA50 27/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
338415 2003 BD50 27/01/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
338416 2003 BH57 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338417 2003 BY59 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
338418 2003 BC60 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338419 2003 BR60 27/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338420 2003 BQ62 28/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338421 2003 BV64 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
338422 2003 BT77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
338423 2003 BZ84 31/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338424 2003 BX90 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
338425 2003 CM1 01/02/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
338426 2003 CO2 01/02/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
338427 2003 CV4 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338428 2003 CA8 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338429 2003 CB10 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338430 2003 CZ13 04/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338431 2003 CP14 03/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338432 2003 CU17 07/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338433 2003 CK25 01/02/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
338434 2003 CN25 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
338435 2003 CC26 02/02/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
338436 2003 DR9 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
338437 2003 DF17 24/02/2003 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 4,6 km MPC · JPL
338438 2003 EH15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338439 2003 ER15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338440 2003 EA18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
338441 2003 EO31 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338442 2003 EQ33 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
338443 2003 EU40 08/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
338444 2003 ED41 08/03/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
338445 2003 ET47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
338446 2003 EV47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
338447 2003 ER49 10/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338448 2003 EX49 10/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338449 2003 EY50 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
338450 2003 EG55 09/03/2003 Kitt Peak DLS 2,9 km MPC · JPL
338451 2003 EO62 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338452 2003 FO2 23/03/2003 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
338453 2003 FY3 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338454 2003 FE5 24/03/2003 Nashville R. Clingan 3,7 km MPC · JPL
338455 2003 FS5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
338456 2003 FO8 31/03/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
338457 2003 FG13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338458 2003 FE20 23/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338459 2003 FO26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
338460 2003 FL27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338461 2003 FE34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
338462 2003 FS48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
338463 2003 FX60 26/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338464 2003 FP63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338465 2003 FV67 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338466 2003 FT68 26/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
338467 2003 FX69 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338468 2003 FP75 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
338469 2003 FY76 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
338470 2003 FC83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338471 2003 FV86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338472 2003 FU101 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338473 2003 FG112 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338474 2003 FR127 31/03/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
338475 2003 FF131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
338476 2003 GF40 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338477 2003 GQ49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338478 2003 GS53 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
338479 2003 HO 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
338480 2003 HD2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
338481 2003 HA4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338482 2003 HH4 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
338483 2003 HY10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
338484 2003 HO14 26/04/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
338485 2003 HU38 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
338486 2003 HY38 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338487 2003 HZ38 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338488 2003 HF43 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338489 2003 JZ4 01/05/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
338490 2003 KS12 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338491 2003 KA19 31/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338492 2003 KC31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
338493 2003 LL9 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338494 2003 MD6 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
338495 2003 NU1 02/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338496 2003 NJ12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338497 2003 OC12 22/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338498 2003 OD14 29/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338499 2003 OT14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338500 2003 OO16 26/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL