Danh sách tiểu hành tinh/338301–338400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338301 2002 UU71 31/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
338302 2002 UE74 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338303 2002 UN75 31/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338304 2002 US75 31/10/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
338305 2002 VO3 01/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338306 2002 VC9 01/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338307 2002 VO10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
338308 2002 VB17 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
338309 2002 VR17 07/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
338310 2002 VA28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338311 2002 VJ31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
338312 2002 VK38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338313 2002 VN44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
338314 2002 VU53 06/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
338315 2002 VT55 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338316 2002 VY59 03/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
338317 2002 VU66 06/11/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
338318 2002 VG68 03/11/2002 La Palma La Palma Obs. 680 m MPC · JPL
338319 2002 VO77 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338320 2002 VN86 08/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
338321 2002 VR90 07/11/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
338322 2002 VC94 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338323 2002 VV98 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338324 2002 VL102 12/11/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
338325 2002 VZ110 13/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338326 2002 VN120 12/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338327 2002 VD124 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
338328 2002 VQ127 15/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
338329 2002 VT128 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338330 2002 VT131 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
338331 2002 VD132 05/11/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,4 km MPC · JPL
338332 2002 VY138 14/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338333 2002 VQ141 13/11/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
338334 2002 VH142 05/11/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
338335 2002 WA1 22/11/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338336 2002 WB1 22/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338337 2002 WP3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
338338 2002 WJ7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338339 2002 WG8 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338340 2002 WZ17 28/11/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
338341 2002 WA19 29/11/2002 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 4,4 km MPC · JPL
338342 2002 WV19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 860 m MPC · JPL
338343 2002 WY19 24/11/2002 Palomar S. F. Hönig 11 km MPC · JPL
338344 2002 WX21 24/11/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338345 2002 WM24 16/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
338346 2002 XV2 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338347 2002 XG4 02/12/2002 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
338348 2002 XY11 03/12/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
338349 2002 XR15 03/12/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
338350 2002 XF17 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338351 2002 XH19 02/12/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
338352 2002 XZ22 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
338353 2002 XE24 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338354 2002 XX27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338355 2002 XV31 06/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338356 2002 XJ35 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
338357 2002 XA39 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
338358 2002 XB41 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
338359 2002 XD48 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338360 2002 XO50 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338361 2002 XL59 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338362 2002 XP63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338363 2002 XV73 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338364 2002 XH98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338365 2002 XJ98 05/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
338366 2002 XJ99 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338367 2002 XR106 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338368 2002 XO118 03/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338369 2002 XQ118 12/10/2005 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
338370 2002 XW118 10/12/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338371 2002 XO119 10/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338372 2002 XM120 03/12/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
338373 Fonóalbert 2002 YG3 25/12/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
338374 2002 YB5 28/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338375 2002 YK8 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338376 2002 YR9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338377 2002 YR14 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338378 2002 YM21 31/12/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
338379 2002 YD22 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338380 2002 YD27 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338381 2002 YD30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338382 2002 YO34 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338383 2002 YU36 27/12/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
338384 2003 AA1 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338385 2003 AL1 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338386 2003 AJ4 03/01/2003 Nashville R. Clingan 710 m MPC · JPL
338387 2003 AL5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
338388 2003 AA14 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
338389 2003 AW21 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338390 2003 AP33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338391 2003 AN40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338392 2003 AO40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
338393 2003 AG52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338394 2003 AV53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
338395 2003 AL61 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
338396 2003 AG67 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338397 2003 AW77 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338398 2003 AS86 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
338399 2003 AP90 05/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
338400 2003 BK 20/01/2003 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL