Danh sách tiểu hành tinh/337401–337500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337401 2001 QM189 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
337402 2001 QA197 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
337403 2001 QT207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
337404 2001 QT209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
337405 2001 QE225 24/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
337406 2001 QV230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
337407 2001 QG234 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337408 2001 QS234 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
337409 2001 QG246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337410 2001 QG253 25/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
337411 2001 QC254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
337412 2001 QO262 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337413 2001 QE263 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337414 2001 QA267 20/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337415 2001 QH281 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337416 2001 QL283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
337417 2001 QY285 23/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
337418 2001 QK291 16/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337419 2001 QA327 23/08/2001 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
337420 2001 QX333 25/08/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
337421 2001 QY333 26/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
337422 2001 RT1 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337423 2001 RP7 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337424 2001 RS8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337425 2001 RV9 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
337426 2001 RJ11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
337427 2001 RD13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337428 2001 RG13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337429 2001 RL16 10/09/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 690 m MPC · JPL
337430 2001 RU18 07/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
337431 2001 RX21 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337432 2001 RY27 07/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
337433 2001 RL29 07/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337434 2001 RO30 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337435 2001 RY37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337436 2001 RC40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337437 2001 RH41 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337438 2001 RS42 11/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337439 2001 RO43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
337440 2001 RS47 12/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
337441 2001 RA49 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337442 2001 RT49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337443 2001 RT53 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337444 2001 RS54 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337445 2001 RV54 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337446 2001 RR57 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337447 2001 RH58 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337448 2001 RT60 12/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337449 2001 RO81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337450 2001 RS81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
337451 2001 RS85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
337452 2001 RA88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
337453 2001 RE88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
337454 2001 RF88 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337455 2001 RR89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
337456 2001 RJ96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
337457 2001 RM97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337458 2001 RQ100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337459 2001 RW107 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337460 2001 RQ109 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337461 2001 RP112 12/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337462 2001 RR121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337463 2001 RJ124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337464 2001 RX125 12/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
337465 2001 RR131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
337466 2001 RA140 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337467 2001 RQ140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337468 2001 RP145 08/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337469 2001 RR150 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337470 2001 SF7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
337471 2001 SZ12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337472 2001 SS18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337473 2001 SH19 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337474 2001 SC25 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337475 2001 SF25 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337476 2001 ST28 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337477 2001 ST34 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337478 2001 SY36 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337479 2001 ST40 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337480 2001 SN59 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337481 2001 SG60 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337482 2001 ST76 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337483 2001 SA77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337484 2001 SH80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337485 2001 SB83 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337486 2001 SL85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
337487 2001 SR86 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337488 2001 SW87 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337489 2001 SC88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337490 2001 SQ95 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337491 2001 SC96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337492 2001 SL98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337493 2001 SY99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337494 2001 SH100 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337495 2001 SV100 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337496 2001 SQ101 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337497 2001 SD103 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337498 2001 SF104 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337499 2001 SL117 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337500 2001 SC119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL