Danh sách tiểu hành tinh/338501–338600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338501 2003 OW24 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
338502 2003 PJ9 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338503 2003 PO11 05/08/2003 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
338504 2003 PW11 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338505 2003 PB12 02/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
338506 2003 QO5 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
338507 2003 QV7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338508 2003 QS14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338509 2003 QN17 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338510 2003 QY21 20/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338511 2003 QS22 20/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338512 2003 QL29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
338513 2003 QD32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338514 2003 QR41 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338515 2003 QU48 21/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
338516 2003 QT49 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
338517 2003 QP53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338518 2003 QG60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
338519 2003 QE61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338520 2003 QN66 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338521 2003 QV81 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338522 2003 QS85 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338523 2003 QR89 27/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
338524 2003 QB97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338525 2003 QX108 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
338526 2003 QD115 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
338527 2003 QH115 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338528 2003 RG2 03/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
338529 2003 RO14 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
338530 2003 RO16 15/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338531 2003 RX16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338532 2003 RO19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338533 2003 RJ22 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
338534 2003 RJ23 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
338535 2003 RC25 15/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
338536 2003 RH25 15/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338537 2003 SX4 16/09/2003 Kleť M. Tichý 3,4 km MPC · JPL
338538 2003 SW7 16/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338539 2003 SD8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338540 2003 SR10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338541 2003 SE12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338542 2003 SO22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338543 2003 SZ23 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
338544 2003 SW28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338545 2003 ST34 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338546 2003 SB35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
338547 2003 SF35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338548 2003 SR40 16/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
338549 2003 SV40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338550 2003 SW47 18/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338551 2003 SR49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338552 2003 SJ53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
338553 2003 SK53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338554 2003 SD57 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338555 2003 SJ58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338556 2003 SF59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
338557 2003 SJ59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
338558 2003 SA60 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
338559 2003 SW61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
338560 2003 SD62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338561 2003 SF65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
338562 2003 SQ65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338563 2003 SH71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338564 2003 SR73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338565 2003 SN81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338566 2003 SW81 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338567 2003 SJ84 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
338568 2003 SD85 16/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338569 2003 ST85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338570 2003 SD86 16/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338571 2003 SR86 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338572 2003 SJ92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
338573 2003 SL94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
338574 2003 SZ104 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338575 2003 SV107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338576 2003 SK108 20/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338577 2003 SS111 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338578 2003 SU111 20/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 900 m MPC · JPL
338579 2003 SB112 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
338580 2003 SX120 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338581 2003 SE121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
338582 2003 SJ125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338583 2003 SO126 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
338584 2003 SA134 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
338585 2003 SR139 18/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338586 2003 ST139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338587 2003 SZ142 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
338588 2003 SA144 21/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338589 2003 SP144 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338590 2003 SK145 20/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338591 2003 SW145 20/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338592 2003 SA148 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
338593 2003 SH150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338594 2003 SM150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338595 2003 SO150 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338596 2003 SB157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
338597 2003 SB159 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338598 2003 SZ165 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,7 km MPC · JPL
338599 2003 SX168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
338600 2003 ST170 21/09/2003 Uccle T. Pauwels 2,0 km MPC · JPL