Danh sách tiểu hành tinh/338201–338300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338201 2002 RX278 12/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338202 2002 RS289 19/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
338203 2002 RJ290 04/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
338204 2002 SS 23/09/2002 Powell Powell Obs. 3,1 km MPC · JPL
338205 2002 SQ2 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338206 2002 SC18 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338207 2002 SJ18 28/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
338208 2002 ST24 28/09/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
338209 2002 SF25 28/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
338210 2002 SF34 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
338211 2002 SZ34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
338212 2002 SP35 29/09/2002 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
338213 2002 SJ44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338214 2002 SO59 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
338215 2002 SA60 16/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
338216 2002 SE70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338217 2002 TX6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
338218 2002 TR8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
338219 2002 TH9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
338220 2002 TF12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338221 2002 TM12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
338222 2002 TA17 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338223 2002 TK34 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338224 2002 TB42 02/10/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
338225 2002 TQ43 02/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
338226 2002 TC57 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
338227 2002 TR62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
338228 2002 TS64 03/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
338229 2002 TN66 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
338230 2002 TD73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338231 2002 TB74 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338232 2002 TD75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
338233 2002 TY75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
338234 2002 TY77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
338235 2002 TU85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
338236 2002 TZ88 03/10/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338237 2002 TS98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338238 2002 TN105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
338239 2002 TH106 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338240 2002 TW109 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
338241 2002 TL116 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338242 2002 TJ133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338243 2002 TG134 04/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338244 2002 TD149 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
338245 2002 TV151 05/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338246 2002 TP157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
338247 2002 TC176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
338248 2002 TJ178 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338249 2002 TX182 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338250 2002 TD186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338251 2002 TW187 04/10/2002 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
338252 2002 TJ195 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
338253 2002 TZ198 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338254 2002 TZ206 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338255 2002 TS222 07/10/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
338256 2002 TL223 02/10/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
338257 2002 TO229 09/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338258 2002 TB232 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338259 2002 TH235 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
338260 2002 TE239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
338261 2002 TP251 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
338262 2002 TM252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
338263 2002 TA253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
338264 2002 TL253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
338265 2002 TX265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
338266 2002 TV267 09/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
338267 2002 TQ271 09/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338268 2002 TT271 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
338269 2002 TE290 10/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
338270 2002 TM294 11/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
338271 2002 TO298 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338272 2002 TE299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
338273 2002 TY300 15/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
338274 Valancius 2002 TM303 05/10/2002 Palomar K. Černis 2,1 km MPC · JPL
338275 2002 TM307 04/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
338276 2002 TZ309 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
338277 2002 TC323 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
338278 2002 TQ327 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
338279 2002 TQ328 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
338280 2002 TG345 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
338281 2002 TS352 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
338282 2002 TB367 10/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
338283 2002 TQ379 06/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
338284 2002 TW381 09/10/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338285 2002 TC383 15/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
338286 2002 UT8 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
338287 2002 UB10 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338288 2002 UG13 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
338289 2002 UD17 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
338290 2002 UJ23 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338291 2002 UJ27 31/10/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
338292 2002 UA31 31/10/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
338293 2002 UZ35 31/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
338294 2002 UK41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338295 2002 US45 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
338296 2002 UO57 15/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338297 2002 UR64 30/10/2002 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
338298 2002 UY66 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
338299 2002 UQ70 30/10/2002 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
338300 2002 UX70 30/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL