Danh sách tiểu hành tinh/337301–337400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337301 2000 YZ22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337302 2000 YT26 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337303 2000 YS27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337304 2000 YP37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337305 2000 YM52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337306 2000 YR53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337307 2000 YM58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337308 2000 YY87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337309 2000 YD125 29/12/2000 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,8 km MPC · JPL
337310 2000 YN127 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
337311 2001 AO35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337312 2001 AW39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
337313 2001 AP47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337314 2001 BM4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337315 2001 BN4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337316 2001 BF13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337317 2001 BM19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337318 2001 BM27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337319 2001 BV57 29/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,2 km MPC · JPL
337320 2001 BF61 30/01/2001 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,2 km MPC · JPL
337321 2001 BU66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337322 2001 CT10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337323 2001 CV14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337324 2001 CG47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337325 2001 DF 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
337326 2001 DT11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337327 2001 DS26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337328 2001 DU40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337329 2001 DN55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337330 2001 DC57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
337331 2001 DY72 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337332 2001 DC78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337333 2001 EL4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
337334 2001 EH5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
337335 2001 EQ18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
337336 2001 FF10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
337337 2001 FC21 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
337338 2001 FB25 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337339 2001 FL31 23/03/2001 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
337340 2001 FG56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
337341 2001 FE59 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337342 2001 FV179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
337343 2001 FW196 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
337344 2001 FV216 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,2 km MPC · JPL
337345 2001 KO20 23/05/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
337346 2001 LH8 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337347 2001 ME22 28/06/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
337348 2001 OC23 21/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
337349 2001 OS30 19/07/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
337350 2001 OP32 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337351 2001 OY36 20/07/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
337352 2001 OR41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
337353 2001 OR85 20/07/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
337354 2001 ON104 30/07/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
337355 2001 OQ110 26/07/2001 Haleakala NEAT 630 m MPC · JPL
337356 2001 OH111 22/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337357 2001 PK7 05/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
337358 2001 PC8 10/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
337359 2001 PL11 09/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
337360 2001 PM17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
337361 2001 PB21 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
337362 2001 PS31 10/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
337363 2001 PJ32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337364 2001 PC36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
337365 2001 PH36 11/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
337366 2001 PS40 11/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337367 2001 PD43 17/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
337368 2001 PW46 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
337369 2001 PY54 14/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
337370 2001 PY61 13/08/2001 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
337371 2001 QL3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337372 2001 QO40 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337373 2001 QY45 16/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337374 2001 QQ46 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337375 2001 QQ49 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337376 2001 QN54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337377 2001 QO62 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337378 2001 QQ67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337379 2001 QY84 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337380 Lenormand 2001 QS85 17/08/2001 Pises M. Ory 940 m MPC · JPL
337381 2001 QF90 16/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
337382 2001 QC91 22/08/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
337383 2001 QC107 16/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337384 2001 QY110 24/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,0 km MPC · JPL
337385 2001 QQ118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337386 2001 QG144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
337387 2001 QX144 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
337388 2001 QV145 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
337389 2001 QK146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337390 2001 QP151 25/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
337391 2001 QR157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
337392 2001 QW160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
337393 2001 QO163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
337394 2001 QO165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
337395 2001 QF166 24/08/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
337396 2001 QU167 24/08/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
337397 2001 QF183 22/08/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
337398 2001 QW184 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
337399 2001 QL186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
337400 2001 QQ186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL